Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kam dáváš své slupky?

Každý z nás má možnost vytřídit svůj biomateriál, který nám vzniká nejen při vaření v kuchyni. Zbytky ovoce, zeleniny, kávovou sedlinu či čajový pytlík, můžeme svépomocí zkompostovat v kompostéru domácím, firemním, komunitním nebo školním!

Pokud nekompostujete a bydlíte v Praze, můžete si objednat svoz bioodpadu a slupky tak nechat svézt na velkou kompostárnu. V obou případech přispíváte k tomu, aby se cenný materiál navracel tam, odkud vzešel - tedy do půdy.

  • Robotická sekačka od firmy Bosch
  • Štěpkovač od firmy Bosch

 

A ty z vás, kteří kompostují, zveme na 11. ročník soutěže o nejlepší kompost Miss kompost 2016!

Soutěžit může každý kdo kompostuje, ať je zkušený, či teprve začíná!

Přihlaste se a vyhrajte robotickou sekačku na trávu od firmy Bosch nebo štěpkovač!

Přihlašování je otevřeno do konce října. Slavnostní vyhlášení proběhne 26. 11. 2016 v Radlické kulturní sportovně na Praze 5, kam jste všichni srdečně zváni! Bude nás čekat vyhlášení s bohatým doprovodným programem (koncert, workshopy, ekopokusy pro ty nejmenší, tombola, jídlo a pití, výstava, promítání videí,...). Více informací o slavnostním vyhlášení se dozvíte během října a listopadu.

Přihlašovací formuláře na semináře Třídím BIOmateriál v Praze

V průběhu září, října a listopadu probíhají v jednotlivých městských částech Prahy semináře s názvem Třídím BIOmateriál, které se věnují plánovaným změnám v odpadovém hospodářství - zavedení svozu bioodpadu v Praze. Podrobnější informace naleznete na straně Semináře / konzultace.

Z kalendáře akcí

 

25.10.2016   16:00 - 17:30

Seminář Třídím BIOmateriál v Praze 18

Kategorie: Kompostuj.cz
 
26.10.2016   16:00 - 17:30

Seminář Třídím BIOmateriál v Praze 11

Kategorie: Kompostuj.cz
 

Poslední zprávy

 
Jednokomorový kompostér JERY
20.10.2016  |  Autor: Tomáš Hodek, Jan Moravec

Kompostér JERY - 5 let na trhu a čím dál oblíbenější

Jak získal kompostér JERY své jméno? Mezi nejoblíbenější a vpravdě ikonické produkty Ekonákupu patří jednoznačně řada kompostérů JERY. Jde o...
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Trendy
 
 
Autor: Prima TV
10.10.2016  |  Autor: Prima TV

Je ideální čas na založení kompostu! Sledujte návod krok za krokem

„Pokud máte větší zahradu, je pro vás výhodnější vícekomorový kompostér,“ objasňuje Tomáš Hodek...
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Z médií
 
 
 

Tvořivá půda

Vznik, stavba a složení půdy jsou výsledkem neopakovatelných procesů po milióny let kombinujících vliv působení geologických faktorů, klimatu, podzemní vody a organismů žijících v půdě i na jejím povrchu. Půda je proto neobnovitelný přírodní zdroj, který umožnil vznik jedinečných biotopů. Na ně se adaptovaly jednotlivé druhy fauny a flóry, aby vytvořily kompletní ekosystém, jehož součástí je i člověk. Změna půdních podmínek často vede k nevratným změnám v životním prostředí a organismy jsou nuceny se adaptovat na nové podmínky. Ty, které se nedokáží adaptovat, hynou. Koho se tato nedostatečná adaptabilita bude týkat? 

Péče o půdu pro kvalitní život

Půda je multifunkčním činitelem. Jednou z funkcí je zajištění koloběhu vody v krajině. Půdní vlhkost na území ČR obsahuje 10 krát více vody než všechna naše jezera a vodní toky. Změny vodního režimu v půdě jsou jedním z největších problémů dneška. Ke změnám dochází zastavováním území, odvodňováním a nevhodným hospodářským využíváním půdy způsobujícím její utužování a vodní erozi. Vodní erozí je v ČR ohroženo téměř 50% zemědělské půdy. Následkem je úbytek ornice. Snižuje se tak mocnost půdy, která v krajině vodu zadržuje. Snižuje se i odpar a ztrácí se efektivita nejvýkonnější přírodní klimatizační jednotky, kterou máme zdarma k dispozici. Tráva rostoucí na půdě s dostatkem organické hmoty a vody dává chladící výkon 700 W na 1m2. Pokud vezmeme plochu 3 km2, kterou zabírá jaderná elektrárna Temelín, zjistíme, že chladící výkon trávy (2100 MW) je vyšší než výkon jaderné elektrárny (2000 MW). Kondenzace odpařené vody zpětně vytváří teplo. Dochází tak k vyrovnávání teplot mezi dnem a nocí a snižování teplotních extrémů. Udržení vody v krajině zamezuje vodní erozi půdy a zároveň je prevencí povodní a následných hospodářských škod. 

Organické zbytky jsou surovinou, která chrání životní prostředí

Kvalita půdy je určující pro kvalitu potravin a zdraví rodin a obyvatel. Jednou z cest, jak pečovat o půdu a její vodozádržnost, je využívání organických zbytků z domácností a firem na výrobu organického hnojiva a humusu a jeho aplikace do půdy. Nejjednodušší formou zpracování organických zbytků je kompostování. Přímé využití kompostů vyrobených svépomocí podporuje pěstování zeleniny, ovoce, bylinek a květin na zahradách, střechách domů a balkónech. Samozásobitelství snižuje nároky na přepravu a přispívá k zachování biotopů a kvality životního prostředí. Sběr organických zbytků organizovaný obcemi umožňuje výrobu kompostu i pro využití v zemědělství. Všechny druhy využívání organických zbytků vedou ke snižování jejich podílu ve směsném komunálním odpadu, kde nyní tvoří 40%. Dochází tak k významným úsporám v odpadovém hospodářství obcí. Základem jakéhokoli využití organických zbytků je jejich kvalitní vytřídění každým z nás. Za tímto účelem vznikl projekt Kompostuj.cz. Jeho cílem je upozornit na problematiku péče o půdu širokou veřejnost, školy, firmy a instituce a poskytnout jim praktické návody. Projekt ukazuje, jak dlouhodobě přispívat ke zkvalitňování životního prostředí, snižovat náklady na odpadové hospodářství a získávat zdravé a výživné potraviny.

28.09.2016 04:52