Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kompostujeme v obcích

|< První < Předchozí 1-1 2-2 3-3 4-4 Následující > Poslední >|
 
Logo projektu Spolu8bio
06.02.2018

Spolu8bio – projekt komunitního kompostování v Praze 8

Společně s městskou částí Prahy 8 jsme začátkem ledna zahájili pilotní projekt komunitního kompostování s názvem Spolu8bio. Jeho cílem je během jara...
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Projekt Spolu8bio  |  Komunitní kompostování  |  Kompostujeme v obcích  |  Trendy
 
|< První < Předchozí 1-1 2-2 3-3 4-4 Následující > Poslední >|
 

Bioodpad může obcím přinášet mnohé zisky

Smysluplné využití bioodpadu má výrazně pozitivní dopad na kvalitu života obce. Na rozdíl od rozšířené představy nezvyšuje náklady obcí na odpadové hospodářství. Naopak, výhledově celý systém nakládání s odpady zefektivňuje. Navíc nyní se investice do nastavení takového systému hospodaření s odpady, který začlení i třídění a recyklaci bioodpadu, dají pokrýt dotacemi EU.

Začněte osvětou, snížíte celkový objem odpadu

I když ještě obec komunální třídění a recyklaci bioodpadu nezavedla, není důvod váhat s osvětou. Bioodpad je jediným druhem odpadu, který můžeme snadno a plně recyklovat i v domácích podmínkách a rázem tak přeměnit na vysoce kvalitní surovinu - kompost.

Část bioodpadu mohou rodiny, školy, domovní komunity kompostovat samy. Tím se sníží objem směsného odpadu, který obce svážejí. Systém svozu a zpracování směsného odpadu se tak „přenastaví“ na reálnou nutnou kapacitu a bude efektivně odrážet potřeby obce.

Informační kampaň o domácím kompostování obcím obcím pomůže optimalizovat odpadové hospodářství ještě před zavedením obecní recyklace bioodpadu.

Využijte proto nabídky osvětové kampaně KOMPOSTUJ.CZ. Zajímavou formou vysvětluje důvody PROČ třídit bioodpad a kompostovat, JAK vyrábět kompost a JAK využít kompost i JAK optimalizovat náklady.

Jednejte včas, vyhněte se sankcím

Skládková směrnice EU a Plán odpadového hospodářství mluví jasně: podíl bioodpadu ve směsném odpadu se musí postupně snížit a odpadové hospodářství obcí to musí reflektovat. Teď je vhodná chvíle s tím začít. Až 90 % investic do technického vybavení, nastavení systému i osvěty pokrývají dotace Evropské unie. Finance lze čerpat  z národních i evropských programů, zejména z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) kapitoly 4.1. 

Dotace jsou určeny i na nákup kompostérů a dalšího vybavení pro rodiny a komunitní kompostování, jakož i na související osvětové aktivity.

Malá zařízení jsou rychlým levným řešením

Tato zařízení mohou zpracovávat bioodpad do 10t odpadu v jedné zakládce a do 150t zpracovávaného odpadu za rok, nemusí mít vodohospodářsky zabezpečenou plochu a jsou povolovány obecními úřady s rozšířenou působností. Problematikou malých zařízení se zabývá příručka Zřizování a provoz malých kompostáren - Metodika pro praxi z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Komunální využití bioodpadu krok za krokem

  1. Osvětou vytvořte zájem o domácí a komunitním kompostování a zájemcům pořiďte komunitní a rodinné kompostéry. Jak vybrat správný kompostér.
  2. Využijte výhodné spolupráce s mí s místními zemědělci, či zahradníky. Spolupráce s místními zemědělci, zelináři či zahradnickými firmami se snižuje náklady na zavedení odděleného sběru bioodpadů. Spolupráce přináší zisk pro obce, zemědělce i občany. Spolupráce obcí se zemědělci propojuje legislativu zemědělskou s legislativou odpadů a existují dvě základní řešení jak tento souběh vyřešit a jak spolupráci zemědělce s obcí realizovat
  3. Evironmentální a ekonomické přínosy jsou grantem dlouhodobé efektivní realizace vašeho projektu.
Kompostujeme v obcích