Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Monitor půdy

Půda vlastníkům přináší hmotný příjem s jejím obhospodařováním. Je však také veřejným statkem a majitelé mají ze zákona povinnost se o půdu starat s péčí řádného hospodáře. Monitor půdy Vám usnadní splnění této povinnosti.

Vyplňte dotazník předběžného zájmu z pohodlí Vašeho domova online.

Co monitor půdy přinese vlastníkům

  1. Ochrana Vašeho majetku před znehodnocením degradací půdy.
  2. Kompletní servis zajištění odběru a rozboru vzorků Vaší půdy, včetně monitorovací zprávy podle metodiky VÚMOP.
  3. Odborný podklad při sjednání pachtu.
  4. Zhodnocení stavu půdy při nákupu nebo prodeji pozemku.

Co monitor půdy přinese zemědělcům

  1. Kompletní servis zajištění odběru a rozboru vzorků Vaší půdy, včetně monitorovací zprávy podle metodiky VÚMOP.
  2. Ochrana Vašich investic do kvality a úrodnosti půdy pro budoucí zhodnocení.
  3. Odborný podklad při sjednání pachtu.

Jak monitor půdy funguje

  1. Po vyplnění dotazníku objednání služby provedeme fyzický odběr půdního vzorku z Vašeho pozemku.
  2. Způsob odběrů vzorků je prováděn dle metodiky VÚMOP, místa odběru jsou zaznamenána prostřednictvím GPS souřadnic.
  3. Vzorek je odeslán k rozboru do certifikované laboratoře. Výsledek rozboru testu je porovnán se stávajícím zdokumentovaným stavem a objednavatel obdrží monitorovací zprávu. Zpráva dokumentuje aktuální skutečný stav kvality půdy a slouží jako podklad pro uzavírání pachtovních smluv nebo ocenění či nákupu pozemku.

Pro vlastníky s menšími pozemky

Pro menší parcely, které se nacházejí na stejném druhu půdy a jsou případně obhospodařovány jedním zemdělcem, je výhodné spojit se s okolními vlastníky a nechat si zhotovit jeden monitor půdy společně. Službu pak objedná zástupce vlastníků a obdrží od nás počet zpráv, který odpovídá počtu vlastníků, jejichž pozemky se posuzovaly v rámci společného monitoru půdy. Do formuláře předběžného zájmu uveďte počet vlastníků a všechny parcely, které budete chtít v rámci zakázky posuzovat. Na základě formuláře Vám vyhotovíme cenovou nabídku.

Vyplňte dotazník předběžného zájmu z pohodlí Vašeho domova online.

13.02.2017 13:40