Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Jak monitor půdy funguje

Díky monitoru půdy získáte plnou kontrolu nad svým nebo obhospodařovaným majetkem a budete mít jistotu, že investovat do kvality půdy se vyplatí.

Posoudit lze libovolný pozemek. Hospodařením může půda vzkvétat, ale může svoji hodnotu rovněž ztrácet.

Na 8 ha půdy změna hodnoty o 1 Kč na m2 znamená změnu o 80 000 Kč. Úbytek ornice či organické hmoty v půdě přitom může tržní hodnotu půdy snížit i o 10 a více Kč/m2. Monitor půdy Vám umožní efektivně zjistit současný stav půdy na sledovaných parcelách a umožní Vám sledovat, zda hodnota vašeho majetku zůstává zachována a hospodářům umožní zajistit, že jejich investice budou zhodnoceny.

Monitor půdy obsahuje:

  • Identifikace pozemku a zjištění erozní ohroženosti prostřednistvím registru půd LPIS (případně SOWAC)
  • Návrh půdního průzkumu
  • Realizace sběru půdních vzorků a popis lokality podle skutečnisti v terénu
  • Laboratorní rozbor půdních vzorků
  • Vypracování monitorovací zprávy

Dále je k dispozici vzor pachtovní smlouvy, ve které je zohledněn vztah k realizovanému půdnímu průzkumu.

 

Monitor půdy se sběrem vzorků svépomocí

Pokud se rozhodnete realizovat sběr půdního vzorku svépomocí, je nutné sběr vzorku odpovídajícím způsobem naplánovat a připravit, průběh sběru kvalitně zaměřit a popsat. Dále je nutné, aby byl vzorek rozborován v certifikované laboratoři a z výsledků byla vytvořena zpráva, která bude objektivním posouzením skutečného stavu vašeho majetku.

Pro zjednodušení Vaší práce Vám nabízíme možnost objednat na našich webových stránkách rozbor půdy a svoz půdního vzorku. Za tímto účelem stačí vyplnit formulář předběžného zájmu a ve formuláři označit, že budete provádět sběr půdního vzorku svépomocí.  Na základě uvedených údajů a počtu rozborů Vám připravíme nabídku, následně zajistíme přepravu vzorku do laboratoře a vypracování souhrnné zprávy.

 

Monitor půdy komplet

Pro Vaše maximální pohodlí jsme pro Vás připravili službu Monitor půdy komplet, při které Vám zajistíme kompletní realizaci posouzení Vašeho majetku. Od návrhu půdního průzkumu, přes sběr vzorků, laboratorní rozbor až po dodání výsledné zprávy. Vše lze zařídit z pohodlí Vašeho domova prostřednictvím jednoduchého webového formuláře předběžného zájmu.

Po vyplnění formuláře obdržíte cenovou nabídku na realizaci služby monitor půdy.

Po objednání služby provedeme fyzický odběr půdních vzorků z pozemků uvedených v objednávce.

Způsob odběrů vzorků je prováděn dle metodiky VÚMOP, místa odběru jsou zaznamenána prostřednictvím GPS souřadnic.

Vzorek je odeslán k rozboru do certifikované laboratoře. Výsledek rozboru testu je porovnán se stávajícím zdokumentovaným stavem a objednavatel obdrží monitorovací zprávu. Zpráva dokumentuje aktuální skutečný stav kvality půdy a slouží jako podklad pro uzavírání pachtovních smluv nebo ocenění či nákupu pozemku.

Minimální počet vzorků je jeden vzorek na 8 ha půdy. U menších parcel, které mají shodný druh půdy, je proto výhodné dohodnout se se sousedy a realizovat jeden monitor půdy pro více majitelů společně. Službu pak objedná za všechny jeden zadavatel a obdrží od nás počet zpráv, který odpovídá počtu sousedů, jejichž pozemky se posuzovaly v rámci společného monitoru půdy.

21.03.2017 13:52