Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Vyjádření odborníků

Ing. Jan Vopravil PhD., VÚMOP
Ing. Jan Vopravil PhD., VÚMOP

"Půda vzniká pomalu, ale mizí rychle = pečujme o ni pro naše děti"

Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.
Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

„Bez systematického sledování stavu naší půdy riskujeme, že některé projevy degradace zachytíme až pozdě, kdy už bude těžké s tím v krátkodobém horizontu něco udělat. Je proto zájmem každého, kdo půdu vlastní či obhospodařuje – ale vlastně i celé společnosti, abychom stav půdy znali co nejlépe. Monitor půdy je v tomto smyslu užitečným nástrojem, který pomůže objasnit jaká opatření půdě a její ochraně jsou potřebná a zda se nám daří udržet jí v dobrém stavu.”

21.03.2017 13:58