Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

O nás

Projekt Kompostuj.cz vznikl na základě dlouholeté osvětové práce, kterou započala realizovat v roce 2003 společnost HBABio, spol. s r.o., aby obcím poskytla informační podporu pro předcházení vzniku a zavádění odděleného sběru bioodpadů. Jelikož poskytování grantů bylo a doposud je v ČR jediným systémovým nástrojem na financování osvětových aktivit v této oblasti, bylo v roce 2004 založeno občanské sdružení Ekodomov. Sdružení osvětu postupně rozvíjelo a svou činnost rozšiřovalo na související aktivity prohlubující vztah k půdě a k přírodě.

Společnost HBABio po celou dobu souběžně pracuje na rozvoji pomůcek pro komfortní třídění a oddělený sběr bioodpadů. V roce 2004 uvedla na náš trh kompostovatelné sáčky, tašky a pytle z biodegradabilního plastu na bázi kukuřičného škrobu, jejichž výrobu zajistila v ČR z italského granulátu Mater-bi. V následujících letech rozšířila nabídku o kompostovatelné sáčky a pytle z kraft papíru vyráběné rovněž v ČR. Dále vyvíjí a ve spolupráci s českými firmami uvádí na trh specializované kompostovací a pěstební pomůcky: Komunitní kompostér pro bytovou a sídlištní zástavbu, kuchyňské keramické nádoby na organické zbytky, záhonové obruby a treláže pro pěstování metodou čtverečková zahrádka, odvodňovač kuchyňských zbytků a gastroodpadů Salix.

Spotřebitelům v ČR společnost HBABio rovněž zpřístupnila další pečlivě zvolené a osobně ověřené pomůcky zahraničních výrobců: odvětrávané snadno omyvatelné koše BioMat, vermikompostéry VermiHut a zateplené otočné kompostéry Jora.

Projekt Kompostuj.cz je dílem širokého týmu lidí, kteří svou systematickou prací významně přispěli k dnešní podobě a obsahu projektu a jeho jednotlivých aktivit.

Na přípravě a realizaci projektu se doposud podíleli:

Tomáš Hodek (HBABio, Ekodomov) – zakladatel a projektový manažer Kompostuj.cz, iniciátor a spoluautor projektových aktivit, autor Komunitních kompostérů pro bytovou a sídlištní zástavbu, fundraising pro projekt Kompostuj.cz prostřednictvím založení maloobchodního prodeje, příprava a realizace grantů

Kateřina Hodková (HBABio, Ekodomov) – osvěta na akcích pro veřejnost, spolupráce na tvorbě obsahu webových stránek projektu, fundraising prostřednictvím rozvoje maloobchodního prodeje

Soňa Valčíková (Ekodomov) – koordinátorka projektu Kompostuj.cz, odborné poradenství, spolupráce na kompostovací poradně a na mapě komunitních kompostérů

Marie Smolej (Ekodomov, grafika) – odborná příprava aktivit, výukových a osvětových materiálů, fotografie a kresby pro osvětové materiály a pomůcky

Dana Novotná (Ekodomov) – péče o webové stránky projektu, textové korektury

Zdenka Hodková (Ekodomov) poskytnutí pozemku pro rozvoj projektových aktivit

Jan Habart (CZ Biom, ČZU) - iniciátor rozvoje osvětové činnosti HBABio a Ekodomova, odborná spolupráce

Antonín Slejška (VURV) – odborná spolupráce

Nicky Scott (Community Composting Network) – inspirace pro komunitní kompostování v sídlištní zástavbě

Florian Amlinger (European Compost Network) – přenos zkušeností ze zavádění odděleného sběru a využití bioodpadů z Rakouska

Jiří Mikuláš (IT specialista) – konzultace a technické zajištění provozu webu Kompostuj.cz

Karel Fišer (programátor) – programování webových aplikací

Jan Šarapatka (Ekodomov) – rozvoj komunitního kompostování, odborné vedení a koordinace osvětových aktivit, autor názvu soutěže Miss Kompost

Alena Přibáňová (Ekodomov) – fundraising prostřednictvím péče o maloobchodní prodej, zajišťování účasti na výstavách a koordinace soutěží Miss Kompost

Iva Vopěnková (Ekodomov) – příprava metodických materiálů pro učitele, zavádění kompostování ve školách a podpora komunitního kompostování

Lucie Sádlová (Ekodomov) – příprava metodických materiálů pro učitele a zavádění kompostování ve školách

Pavel Pšenička (Ekodomov) – odborné vedení seminářů a výukových programů, autor modřínových kompostérů JERY

Filip Turek (výtvarný umělec) – kresby a ilustrace pro osvětové materiály

Josef Prchal (ilustrátor) – kresby a ilustrace pro osvětové materiály a pomůcky

Vojtěch Šeda (ilustrátor, grafik) – kresby a ilustrace pro osvětové materiály a pomůcky

Mirek Roubíček (Colmo) – grafický design projektu

Tomáš Zykán (konzultant) – spolupráce na přípravě prezentace projektu

Jan Bednařík (programátor) – technická podpora publikačního systému TYPO3

Tomáš Hrivnák (poradce v oblasti strategie a řízení značek) – spolupráce na přípravě designu webu maloobchodního prodeje Ekonákup

Dima Strapchev (grafik, designér) – grafický design webu maloobchodního prodeje Ekonákup

Martin Timko (Ekodomov) – finanční řízení projektu, koordinátor výroby a autor názvu modřínových kompostérů JERY, koordinátor prezentace na festivalech a osvětových akcích, spolupráce na divadelně osvětovém vystoupení Vivat Kompostela

Mirka Sedláčková (Ekodomov, Ekonákup) – fundraising prostřednictvím péče a rozvoje maloobchodního prodeje Ekonákup, prezentace na akcích pro veřejnost

Tomáš Žižka (DAMU) – ideový návrh osvětově divadelního představení Vivat Kompostela

Jaroslav Dušek (herec, moderátor) propagace kompostování a moderování finále několika ročníků soutěže Miss Kompost

Petr Vacek (herec, moderátor) propagace kompostování a moderování finále soutěže Miss Kompost

Petra Kruntorádová (moderátorka) – propagace kompostování a moderování finále soutěže Miss Kompost

Jan Vopravil (VUMOP) – odborná spolupráce v oblasti pedologie, péče o půdu a půdní eroze

Petr Plíva (VUZT)informace a zkušenosti pro faremní kompostování, kompostování v pásových hromadách a využití kompostu

Ondřej Vosátka (Ekodomov) – spolupráce na kompostovací poradně

Ondřej Kurka (Ekodomov) – komunikace s obcemi, příprava seminářů Kompostuj.cz

Aleš Hanč (ČZU) – odborná spolupráce, výměna zkušeností

Účastníci Miss Kompost (domácnosti, firmy, školy) – nejrozsáhlejší fotogalerie česko-moravsko-slezských kompostů v ČR - je pro čtenáře webových stránek Kompostuj.cz nadčasovou inspirací k založení či vylepšení vlastního kompostu

Další odborní spolupracovníci, konzultanti, dobrovolníci, školy, spolupracující obce, firmy, aktivní domácnosti. Všem patří velké díky za vznik a podporu projektu Kompostuj.cz.

Dík patří i Vám, kteří právě čtete tento text, neboť se o projekt Kompostuj.cz zajímáte, čímž zvyšujete povědomí o kompostování v ČR a posilujte celospolečenské vědomí, že kompostování je normální součástí každodenního života.

Poděkování také patří všem, kteří na aktivity vedoucí ke vzniku projektu a na projekt samotný v minulosti přispěli: HBABio, Ekodomov, Country Life, Bosch, Státní fond životního prostředí, TPCA Partnerství pro Kolínsko, Tomáš Hrivnák, Jelly, DG Agri, Hl. m. Praha, Pardubický kraj, příspěvky měst a obcí, individuální dárci a sponzoři.

10.09.2015 13:58