Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Benchmarking obcí

Aplikace Benchmarking obcí slouží ke sdílení informací a podpoře obcí při optimalizaci nákladů v odpadovém hospodářství.

Cílem této aplikace je:

  • Usnadnit sdílení a výměnu zkušeností týkajících se odpadového hospodářství obcí.
  • Posílit vyjednávací pozici obcí při dojednávání podmínek se svozovými společnostmi. Pracovníci obcí tak mohou získat přehled, jak svozové společnosti fungují v jiných regionech či obcích a co vše lze nárokovat.
  • Zjednodušit výměnu zkušeností při přípravě vyhlášek nastavování systému odpadového hospodářství v obcí.

Základní verze Benchmarkingu je pro obce zdarma a databáze je zpřístupněna každé obci, která si vyplní dotazník. Základní verze byla vytvořena svépomocí spolkem Ekodomov, aby usnadnila obcím vyhledávat příklady dobré praxe, neboť jsme byli na tyto příklady pravidelně dotazováni a sami jsme jen těžko nalézali odpověď.

Nová rozšířená verze aplikace Benchmarking:

Díky projektu Kompostuj.cz byly do aplikace přidány nové analytické funkce, které umožňují automatické přepočítávání vložených údajů na jednotkové náklady a jednotkové úspory, čímž se usnadňuje porovnávání v jednotlivých ukazatelích. Rozšířená verze je zpoplatněna. Příspěvek slouží k dalšímu rozvoji systému a k technické podpoře pro zvýšení vašeho pohodlí a využitelnosti celého systému. 

Obr. 1: Vyhledávací formulář ve výsledcích benchmarkingu obcí. Zaškrtněte, jaké parametry hledáte.
1. Vyhledávací formulář
Obr. 2: Vyhledávací formulář ve výsledcích benchmarkingu obcí. Zaškrtněte, jaké parametry hledáte.
2. Vyhledávací formulář
Obr. 3: Tabulka s výsledky vyhledávání - obce, které splňují zadané parametry.
3. Tabulka s výsledky
Obr. 4: Detail obce.
4. Detail obce

23.05.2016 15:22