Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kompostovatelné sáčky

Kompostovatelné sáčky jsou osvědčený nástroj podporující praxi třídění BIOmateriálu v domácnostech. Lze je využít jako tématický propagační předmět k distribuci na osvětových akcích, který cíleně upozorní na potřebu oddělit organickou část směsného komunálního odpadu.

Kompostovatelné sáčky jsou určeny pro pohodlnou separaci organického materiálu v domácnostech, školách i firmách. Vytříděný organický materiál lze zkompostovat a kompostovatelné sáčky tak účinně přispívají ke snižování směsného komunálního odpadu. Praxe ukazuje, že organický materiál vytříděný do kompostovatelných sáčků vykazuje téměř 100% čistotu. Sáčky tím významně usnadňují kompostování organických materiálů. Při umístění sáčků do speciálních košů s otvory umožňujícími odvádění vodní páry dochází ke snižování vlhkosti organického materiálu, čímž se snižuje tvorba výluhu, zápachu a plesnivění materiálu. Snižování směsného komunálního odpadu je takto snadné a čisté.

V rámci projektu nabízíme kompostovatelné sáčky ve dvou variantách:

  1. Sáčky z kompostovatelného (biodegradabilního) plastu
  2. Sáčky z vodě odolného kraft papíru

Propagační sada obsahuje vždy 10 ks sáčků a 3 ks letáčků s informací proč a jak oddělovat biologickou složku směsného komunálního odpadu.

Sáčky z kompostovatelného plastu

  • Balení kompostovatelných sáčků
  • Celý kompostovatelný sáček
  • Detail kompostovatelného sáčku
  • Kompostovatelný sáček při plnění

Kraft-papírové kompostovatelné sáčky

  • Balení kompostovatelných sáčků
  • Celý kompostovatelný sáček
  • Detail kompostovatelného sáčku
  • Kompostovatelný sáček při plnění

28.06.2016 15:02