Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Přihlašovací formulář do projektu Kompostuj.cz

1) Přímá osvětová práce v obcích

Osvětové divadelní představení Vivat kompostela - zábavné osudy Jádřince a jeho cesty přes kompost zpět do jablka. Na představení navazují aktivity pro děti a dospělé. Představení je vhodné pro prezentaci na náměstích, ale i ve školách a jiných vzdělávacích zařízeních. K dispozici je plně ozvučené mobilní divadelní pódium.

Dotovaná cena: 2 550,- Kč
(plná cena celodenní akce cca 15 000,- Kč + doprava v závislosti na vzdálenosti)

Mám zájem o osvětové divadelní představení Vivat kompostela za dotovanou cenu *

2) Benchmarking obcí

Jedná se o jednoduché sdílení informací, jak stejnou věc řeší v jiné srovnatelné obci. Každá obec se může zapojit a na principu win - win získat praktické rady a informace od kolegů z jiných srovnatelných obcí..

V rámci projektu bude v již přístupném benchmarkingu vytvořen nový nástroj pro efektivnější správu databáze - třídění informací, vyhledávání a tvorbu výstupů z databáze obcí přihlášených do benchmarkingu.

Cílem této aplikace je:

  • Usnadnit sdílení informací a výměnu zkušeností týkajících se odpadového hospodářství obcí.
  • Posílit vyjednávací pozici obcí při dojednávání podmínek se svozovými společnostmi. Pracovníci obcí tak mohou získat přehled, jak svozové společnosti fungují v jiných regionech či obcích a co vše lze nárokovat.
  • Zjednodušit výměnu zkušeností při přípravě vyhlášek nastavování systému odpadového hospodářství v obci

Jednorázový dotovaný poplatek 762,- Kč
(plná cena poplatku 2 000,- Kč)

Mám zájem využít aplikaci benchmarkingu obcí za jednorázový dotovaný poplatek *

3) Osvětové kompostovatelné sáčky

Tématický propagační předmět, který lze rozdávat na osvětových akcích a který cíleně upozorní na potřebu oddělit organickou část směsného komunálního odpadu. Kompostovatelné sáčky jsou určeny pro pohodlnou separaci organického materiálu v domácnostech, školách i firmách. Vytříděný organický materiál lze zkompostovat a kompostovatelné sáčky tak účinně přispívají ke snižování směsného komunálního odpadu. Praxe ukazuje, že organický materiál vytříděný do kompostovatelných sáčků vykazuje téměř 100% čistotu. Sáčky tím významně usnadňují kompostování organických materiálů. Při umístění sáčků do speciálních košů s otvory umožňujícími odvádění vodní páry dochází ke snižování vlhkosti organického materiálu, čímž se snižuje tvorba výluhu, zápachu a plesnivění materiálu. Snižování směsného komunálního odpadu je takto snadné a čisté. Kompostovatelné sáčky mohou být z kompostovatelného (biodegradabilního) plastu nebo z vodě odolného kraft papíru. Propagační sada bude obsahovat vždy 10 ks sáčků a 3 ks letáčků s informací proč a jak oddělovat biologickou složku směsného komunálního odpadu. Ukázky sáčků viz www.ekonakup.cz/kompostovatelne-sacky-tasky-pytle-a-nadobi.

Dotovaná cena: 600,- Kč / 100 sad (1000 ks sáčků + 300 letáčků)
(plná cena za 1000 ks sáčků + 300 letáčků 4 000,- Kč)

Mám zájem o sáčky z kraft papíru a letáčky za dotovanou cenu *

Mám zájem o sáčky z kompostovatelného plastu a letáčky za dotovanou cenu *

4) Regionální soutěž kompostů MISS KOMPOST

Jedná se o tradiční soutěž kompostů, jejímž cílem je podpořit zájem jednotlivců, škol i firem o využití organických zbytků kompostováním.

Vzniká tak největší databáze inspirativních nápadů jak doma, ve firmě či ve škole kompostovat. Pro větší dopad akce přímo v jednotlivých obcích podporujeme obce při realizaci regionální MISS KOMPOST dodáním kompletních podkladů a administrací soutěže.

Výběr a vyhlašování vítěze soutěže MISS KOMPOST pak probíhá v rámci jednotlivých obcí či regionů, které regionální soutěž vyhlásí. Přihlášené komposty rovněž postupují do celostátní MISS KOMPOST a z finále budou vybrány tři vítězné komposty, které budou odměněny hodnotnými cenami.

Dotovaný poplatek: 900,- Kč / 1 ročník soutěže
(plný poplatek 5 000,- Kč)

Mám zájem realizovat regionální Miss Kompost v roce 2015 za dotovaný poplatek *

Mám zájem realizovat regionální Miss Kompost v roce 2016 za dotovaný poplatek *

5) TV spoty pro místní TV

V rámci realizace projektu budou aktualizovány již profesionálně natočené a divácky úspěšné TV spoty "Ohryzek" a "Čajový sáček". Tyto spoty pak budou poskytnuty zájemcům ve vysílací kvalitě pro prezentaci v regionální TV.

Dotovaný poplatek: 900,- Kč / dva TV spoty 30 sec., libovolný počet odvysílání (plný poplatek 4 000,- Kč)

Mám zájem o TV spoty za dotovaný poplatek *

6) Kompostovací poradna

Kompostovací poradna funguje zdarma pro občany zapojených obcí.

Zapojení je deklarováno prostřednictvím partnerského programu Kompostuj.cz. V rámci projektu bude pro zapojené obce garantovaná doba odezvy 48 hodin. V rámci projektu bude pro zapojené obce Ekodomovem zřízena a provozována telefonní linka, kterou si mohou zapojené obce uvést na svých webových stránkách. Na této telefonní lince bude ve vymezené době poskytováno bezplatné poradenství a telefonické konzultace k veškerým otázkám týkajících se kompostování a předcházení vzniku bioodpadů.

Dotovaný poplatek: 897,- Kč / období 09. 2015 - 08. 2016
(plný poplatek 5 000,- Kč)

Mám zájem využívat kompostovací poradnu za dotovaný poplatek *

7) Informace a metodiky ke stažení dostupné na webových stránkách

Materiály budou zpracované poutavou formou tak, aby poskytovaly komplexní přehled o řešené problematice a zároveň byly pro uživatele přitažlivé i snadno použitelné.

Přehled připravovaných materiálů:
7.1) Domácí kompostování na zahradě - motivace občanů k využití organických zbytků na vlastních pozemcích.
7.2) Kompostování v bytech - jak a proč kompostovat přímo v bytech, varianty a výroby kompostu a možnosti jeho využití.
7.3) Svépomocné komunitní kompostování občanů - společné kompostování občanů v bytových domech (metodika krok za krokem jak začít, jak zapojit sousedy, výhody a rizika komunitního kompostování, přínosy pro snížení množství odpadů a možnosti využití kompostu).
7.4) Kompostování na úřadech, ve firmách a organizacích - jak přispívá kompostování ke snižování nákladů na odpadového hospodářství a možnosti začlenění kompostování do programu environmentálního managementu v souladu ISO 14001.
7.5) Kompostování ve školách - specifické podmínky pro kompostování ve školách a možnosti využití pro edukaci a vzdělávání.
7.6) Základní postupy vermikompostování - proč vermikompostovat, jaké jsou možnosti.
7.7) Komunitní kompostování obce - základní pravidla pro předcházení vzniku bioodpadů v obcích v návaznosti na systém sběru a poplatků, výhody a rizika komunitního kompostování obce včetně legislativního rámce. Metody komunitního kompostování, legislativní podmínky a možnosti využití vyrobeného kompostu. Příklady z praxe.
7.8) Kompostování, využití organických zbytků a minimalizace bioodpadů z restaurací a jídelen - kdy se organické zbytky stávají odpadem, jak tento odpad minimalizovat, možnosti jeho využití a zpracování, příklady z praxe.
7.9) Zřizování malých zařízení ve spolupráci se zemědělci - základní ekonomické principy, výhody a omezení malých zařízení, legislativní podmínky, základní doporučené vybavení, příklady z praxe.

Dotovaná cena: jednorázový dotovaný poplatek 900,- Kč
(plný poplatek 4 000,-Kč)

Mám zájem využívat materiály za jednorázový dotovaný poplatek *

8) Odborný seminář / konzultace

V rámci této aktivity je možné dojednat přednášku nebo seminář pro obyvatele obce, odborný workshop pro zastupitele, ředitele škol a významné pracovníky místních spolků, místní zemědělce a další účastníky. Případně se může jednat o odborné konzultace nebo poradenství. Cílem této aktivity je zvyšování kompetencí účastníků pro efektivní předcházení a využití bioodpadů, zlepšení nastavení systému odpadového hospodářství v obci. V rámci semináře může proběhnout rovněž proškolení osob, které pečují nebo budou pečovat o komunitní kompostéry pro bytovou výstavbu.

Dotovaná cena: 900,- Kč / odborný seminář / konzultace
(plná cena 4 000,- Kč)

Mám zájem o semináře / konzultace za dotovanou cenu *

9) Pokračování projektu po roce 2016

Mám zájem být informován/a o dalších možnostech spolupráce na projektu Kompostuj.cz  *

Zpětnou vazbu vyplnil
Odeslání dotazníku

Mám zájem dostávat informace a novinky ze sekce Bioodpad a kompostování

23.01.2017 10:56