Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Semináře / konzultace

Třídím BIOmateriál - Oddělený sběr biomateriálu a svoz bioodpadů v Praze

Hlavní město Praha se připravuje na plošné zavedení sběru bioodpadů na území celého města. Součástí bude propojení poplatku za svoz směsného komunálního odpadu s platbou za svoz bioodpadů.

Náplní semináře je informovat účastníky o připravovaných změnách v odpadovém hospodářství a prodiskutovat postup rozšíření systému třídění o biologicky rozložitelnou složku směsného komunálního odpadu. S ohledem na konzultační formát semináře je kapacita navržena na 20 osob. Seminář se uskuteční při minimální účasti 10 osob.

Účast proto prosím potvrďte prostřednictvím příslušného REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE.

Náhled přepočtové tabulky. Tabulka je k dipozici ke stažení ve formátu xlsx.
Náhled přepočtové tabulky

Přepočtová tabulka

Přepočtová tabulka vám usnadní přepočítání objemů odpadů po tom, co si nastavíte, kolik % BRKO byste rádi vytřídili ze SKO. Hned zjistíte, kolik budete potřebovat nádob na BRKO a můžete si vyzkoušet různé varianty.

Přepočtová tabulka ke stažení ve formátu XLSX

Prepoctova-tabulka-odpady.xlsx

13.3 KB

Třídím BIOmateriál - pro obce

Leták na přednášku o kompostování - Třídíme BIOmateriál (PDF, 1,38 MB)

Cílem semináře "Třídíme BIOmateriál" je ukázat lidem důležitost navracení organické hmoty do půdy a informovat o tom, jaké jsou následky, když organická hmota v půdě chybí. Během semináře Vás seznámíme s možnostmi jak efektivně využívat biomateriál v domácnostech, ve školách, firmách apod. Zabývat se budeme různými typy kompostování, řekneme Vám, jaký typ kompostéru vybrat a jak správně kompostovat. Součástí semináře je také ukázka pomůcek usnadňujících třídění biomateriálu.

Tento seminář je určen pro širokou veřejnost.

Délka semináře: 1,5 hod.

Konzultace

Cílem konzultace je poskytnout firmám a obcím nástroje na zvyšování efektivity a snižování nákladů na odpadové hospodářství, zapojení veřejnosti a zaměstnanců firem do odpovědného nakládání s organickými zbytky v souladu s ČSN EN ISO 1400, prosazování principů environmentálního managementu a MA 21 v obcích, zkvalitnění environmentálního obrazu firmy i životního prostředí v obci.

konzultace je určena pro starosty malých obcí, pracovníky odboru životního prostředí, vedoucí pracovníky firem, odpadové hospodáře firem a další pracovníky, kteří na obci nebo ve firmách řeší environmentální strategie, rozvoj obce nebo firmy.

Základním předpokladem pro účast na semináři je zájem zlepšovat sebe, firmu nebo hospodaření v obci. Rozsah zkušeností a znalostí není pro účast rozhodující.

Délka konzultace: 1,5 - 2,5 hod.

Kontakt

Ing. Kateřina Koubová
Koordinátorka odborných aktivit Kompostuj.cz
email: katerina.koubova(at)ekodomov.cz
tel.: 792 310 631

08.12.2016 13:27