Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Semináře / konzultace

Třídím BIOmateriál - Oddělený sběr biomateriálu a svoz bioodpadů v Praze

Hlavní město Praha se připravuje na plošné zavedení sběru bioodpadů na území celého města. Součástí bude propojení poplatku za svoz směsného komunálního odpadu s platbou za svoz bioodpadů.

Náplní semináře je informovat účastníky o připravovaných změnách v odpadovém hospodářství a prodiskutovat postup rozšíření systému třídění o biologicky rozložitelnou složku směsného komunálního odpadu. S ohledem na konzultační formát semináře je kapacita navržena na 20 osob.

Účast proto prosím potvrďte prostřednictvím příslušného REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE.

Náhled přepočtové tabulky. Tabulka je k dipozici ke stažení ve formátu xlsx.
Náhled přepočtové tabulky

Přepočtová tabulka

Přepočtová tabulka vám usnadní přepočítání objemů odpadů po tom, co si nastavíte, kolik % BRKO byste rádi vytřídili ze SKO. Hned zjistíte, kolik budete potřebovat nádob na BRKO a můžete si vyzkoušet různé varianty.

Přepočtová tabulka ke stažení ve formátu XLSX

Prepoctova-tabulka-odpady.xlsx

13.3 KB

Třídím BIOmateriál - pro obce

Leták na přednášku o kompostování - Třídíme BIOmateriál (PDF, 1,38 MB)

Cílem semináře "Třídíme BIOmateriál" je ukázat lidem důležitost navracení organické hmoty do půdy a informovat o tom, jaké jsou následky, když organická hmota v půdě chybí. Během semináře Vás seznámíme s možnostmi jak efektivně využívat biomateriál v domácnostech, ve školách, firmách apod. Zabývat se budeme různými typy kompostování, řekneme Vám, jaký typ kompostéru vybrat a jak správně kompostovat. Součástí semináře je také ukázka pomůcek usnadňujících třídění biomateriálu.

Tento seminář je určen pro širokou veřejnost.

Délka semináře: 1,5 hod.

Konzultace

Cílem konzultace je poskytnout firmám a obcím nástroje na zvyšování efektivity a snižování nákladů na odpadové hospodářství, zapojení veřejnosti a zaměstnanců firem do odpovědného nakládání s organickými zbytky v souladu s ČSN EN ISO 1400, prosazování principů environmentálního managementu a MA 21 v obcích, zkvalitnění environmentálního obrazu firmy i životního prostředí v obci.

konzultace je určena pro starosty malých obcí, pracovníky odboru životního prostředí, vedoucí pracovníky firem, odpadové hospodáře firem a další pracovníky, kteří na obci nebo ve firmách řeší environmentální strategie, rozvoj obce nebo firmy.

Základním předpokladem pro účast na semináři je zájem zlepšovat sebe, firmu nebo hospodaření v obci. Rozsah zkušeností a znalostí není pro účast rozhodující.

Délka konzultace: 1,5 - 2,5 hod.

Kontakt

Ing. Kateřina Koubová
Koordinátorka odborných aktivit Kompostuj.cz
email: katerina.koubova(at)ekodomov.cz
tel.: 792 310 631

07.03.2017 14:06