Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Služby

Sběr a využití organických zbytků je jednoduchým a přirozeným úkonem, který může provádět každý. Snadno a efektivně jej lze realizovat i ve Vaší firmě či ve Vaší obci. Firmám a obcím poskytujeme odborné poradenství, které vychází ze znalostí problematiky a dlouhodobých praktických zkušeností s přípravou a realizací osvětových projektů, dále projektů komunitního kompostování, zavádění třídění a využití organických zbytků ve firmách, ve školách a spolupráce s obcemi při zavádění odděleného sběru bioodpadů.

Poradenství pro zlepšení systému nakládání s odpady

  • Snížení množství směsných komunálních odpadů (40% dnes tvoří bioodpad)
  • Snížení nákladů na odpadové hospodářství
  • Definování přínosů realizovaných opatření pro formulaci environmentální strategie firmy / obce
  • Zavádění systému třídění a využití organických zbytků v souladu s ČSN EN ISO 14001

Příprava a realizace informačních a osvětových akcí

  • Zlepšení komunikace s občany
  • Návrh a výroba osvětových materiálů
  • Realizce akcí pro školy, pro veřejnost, pro zaměstnance a příznivce firem

Firmy a obce mohou rovněž využít velkoobchodních slev při nákupu vybraných kompostovacích pomůcek ve specializovaném velkoobchodě www.nakompost.cz.

Kontakt

Tomáš Hodek
Konzultant a projektový manažer
email: tomas.hodek(at)kompostuj.cz 
tel.: 603 425 958

 

09.01.2017 13:13