Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Dotazník "Nakládání s odpadem v obcích"

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Po odeslání dotazníku musí přijít na e-mailovou adresu uvedenou v dotazníku potvrzovací e-mail se všemi Vámi vyplněnými údaji. V případě, že Vám potvrzovací e-mail nepřijde, prosím, kontaktujte nás na web.administrator(at)kompostuj.cz. Děkujeme.

 

Dotazník: Nakládání se směsným komunálním odpadem a bioodpadem v obcích

Základní údaje

Jste již partnerem Kompostuj.cz ? *

Partnerům Kompostuj.cz budou pro přístup do výsledků benchmarkingu obcí nastaveny shodné přihlašovací údaje s údaji vyplněnými při registraci partnera.

 


Svoz, zpracování a likvidace směsného komunálního odpadu

Cílem této části dotazníku je porovnat náklady, které má Vaše obec na obyvatele při nakládání se směsným komunálním odpadem s jinými obcemi v ČR.
(Nejedná se o výdaje na tříděný odpad vykazovaný obalové společnosti EKO-KOM, výdaje na výrobky podléhající zpětnému odběru vykazované do systému Ecobat, Asekol, Rema, Eletrowin a další). Bioodpady budou řešeny v další části dotazníku samostatně.

9. Jakým způsobem řešíte sběr komunálního odpadu (SKO) ve vaší obci? *

10. Je na území Vaší obce skládka směsného komunálního odpadu? *

11. Při zpracování a likvidaci směsného komunálního odpadu využíváme
(obec přímo nebo prostřednictvím svozové společnosti) *

14. Jakou formou platí obyvatelé za odpadové služby zahrnující směsný komunální odpad? *

Systém předcházení, vzniku, svoz, zpracování a využití bioodpadu

Cílem této části dotazníku je vyhodnotit základní údaje o stávajícím stavu nakládání s bioodpady v obcích a využívané metody komunikace.

18. Máte vytvořenou strategii pro nakládání s bioodpady? *

19. Realizujete v současné době ve Vaší obci opatření k předcházení vzniku bioodpadů, případně systém pro nakládání s bioodpady? *

19.a1. K nakládání s bioodpady využíváme: (obec nebo prostřednictvím svozové společnosti). Zaškrtněte prosím všechny platné možnosti.

19.a2. Jaké druhy biologicky rozložitelných odpadů zpracováváte?

19.a5. Podařilo se Vám sběrem a zpracováním bioodpadu dosáhnout nějakou úsporu?

19.a6. Podařilo se Vám sběrem a zpracováním bioodpadu snížit objem směsného komunálního odpadu?

19.n. Předcházení vzniku ani sběr bioodpadů nerealizujeme protože:
(zaškrtnete prosím všechna platná tvrzení)

20. Uvažujete o nákupu kompostéru pro domácí nebo komunitní kompostování občanů? *

21. Máte zájem o využití dotací z Operačního programu životní prostředí prioritní osy 4.1. na nákup vybavení pro kompostování? *

22. Spolupracujete s místními zemědělci? *

24. Jde Váš úřad příkladem s nakládáním s odpadem dle zákona o odpadech v hierarchii předcházením vzniku, recyklací a využíváním odpadu včetně bioodpadu? *

Osvěta jako nástroj pro snížení nákladů v odpadovém hospodářství

25. Využíváte v současnosti osvětu jako nástroj pro snížení nákladů v odpadovém hospodářství? Např. environmentální výuka ve školách, propagační materiály, dny aktivit aj. *

25.n. V současnosti osvětu nevyužíváme. Zvolte všechna pro vás platná tvrzení.

26. Jaký máte názor na účinnost informačních kampaní? *

27. Řešíte systematicky osvětu pro podporu nakládání s bioodpady? *

28. Znáte informační a osvětové nástroje a materiály, které nabízí Ekodomov při zapojení do osvětové kampaně Kompostuj.cz? *


Místní agenda 21

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů.
Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

29. Snaží se Vaše obec naplňovat princip MA21? *

Odeslání dotazníku
Kompostuj.cz Vám velmi děkuje za Váš čas a ochotu při vyplňování.

Pro usnadnění komunikace prosíme o vyplnění kontaktních údajů na osobu, které zašleme výsledky dotazníkového šetření a další informace ohledně připravované kampaně a seminářů. Uvedenou osobu budeme rovněž kontaktovat v případě nejasností v tomto dotazníku. Rovněž prosím zkontrolujte správnost názvu obce a IČ. V případě nesouladu Vám nebude zpřístupněna databáze údajů a obcí vytvořená na základě tohoto dotazníku.

33. Odesláním dotazníku souhlasím se zpracováním osobních údajů pro naplnění účelu dotazníku. *

34. Přístup k výsledkům benchmarkingu obcí: *

CAPTCHA image for SPAM prevention Nemůžete-li kód přečíst,
klikněte zde.

Nahoru

27.02.2017 15:11

Výsledky benchmarkingu obcí jsou přístupné po přihlášení.

Přístupové údaje získávají obce po vyplnění dotazníku. Máte-li problém s přihlášením, napište prosím na web.administrator(at)kompostuj.cz

 

Přihlášení pro registrované

 
Domů Služby Benchmarking obcí Dotazník "Nakládání s odpadem v obcích"