Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Informační podpora občanů

 

Spolek Ekodomov ve spolupráci s partnery připravil grantovou žádost do 9. výzvy Státního fodu životního prostředí pro oblast environmentálního vzdělávání.

Pro získání dotovaných aktivit vyplňte Přihlašovací formulář do projektu Kompostuj.cz.

Kapacita projektu je omezena. Při zapojování obcí do projektu budeme přihlížet k pořadí zaslání dotazníku předběžného zájmu a k objemu zvolených aktivit.

Cílem projektu "Kompostuj.cz - Informační podpora občanů" je efektivně a dlouhodobě snížit náklady obcí a firem na odpadové hospodářství až o 20 %, a to úbytkem množství směsného komunálního odpadu pomocí oddělení biologicky rozložitelné složky a jejího využití pro kompostování. Projekt se zaměřuje na podporu vzdělávání v oblasti předcházení vzniku bioodpadů domácím a komunitním kompostováním a lokálním zpracováním bioodpadů v malých zařízeních ve spolupráci obcí se zemědělci.

Na základě našich více než 10 letých bohatých zkušeností s osvětou v obcích, firmách a školách vám předkládáme soubor aktivit, které můžete využít ke snížení nákladů na odpadové hospodářství ve vaší obci.

V dotazníku označte činnosti a materiály, které byste uvítali pro zefektivnění nakládání s odpady ve své obci. Uvedené orientační dotované ceny pro obce odpovídají 15 % nákladů na realizaci těchto aktivit. Na základě vámi poskytnuté zpětné vazby prostřednictvím dotazníku vytvoříme konečnou podobu nabídky souboru aktivit projektu "Kompostuj.cz - Informační podpora občanů", se kterou vás oslovíme na základě akceptace projektu v průběhu března / dubna 2015.

16.05.2016 13:30