Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kompostovaní BRKO a rostlinných zbytků v malých zařízeních

Kompostování rostlinných zbytků lze také realizovat v tzv. malých zařízeních, kde lze také kompostovat biolodpady. Z povinností vyplývajících z § 33b zákona o odpadech pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů vyplývá, že „malé zařízení“, u kterého jedna zakládka nepřekračuje 10 tun BRO za rok a celkové roční množství BRO zpracované v zařízení nepřesáhne 150 tun, lze provozovat na základě kladného vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Technické a technologické požadavky stanoví Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a zemědělství prováděcím předpisem.

Více k legislativě bioodpadů naleznete na http://www.kompostuj.cz/vime-jak/legislativa/.

26.05.2015 13:42