Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kompostujeme ve školách a školkách

Učit lze slovy, vychovávat pouze příkladem.“ Jean de La Bruyére

Nejsnažší a nejlevnějsí cesta pro zpracování vytříděného biologicky rozložitelného komunálního odpadu ze školy je kompostování.

Kompostování ve třídách a v budově školy

lze dobře realizovat pomocí vermikompostování. Přeměna zbytku svačin a dalších organických odpadů na kompost je velmi rychlá a pro žáky názorná. Jedinou nevýhodou je, že přes letní prázdniny péče o žížaly připadne na školníka.
Zcela pohodlně a bezpečně můžete v plně automatickém kompostovacím zařízení zpracovávat veškerý bioodpad ze školy včetně zbytků jídel z kuchyně přímo v budově školy.

Kompostování na školní zahradě nebo na školním dvoře

Pokud můžete kompostovat na zahradě a máte dostatek prostoru, bude se Vám pravděpodobně hodit tříkomorový dřevěný kompostér, s jehož kapacitou pohodlně zkompostujete jak zahradní odpad, tak odpad z odděleného sběru bioodpadů ve škole. Pokud máte k dispozici menší prostor, můžete využít komunitní kompostér a nebo zateplený otočný kompostér, ve kterém se urychluje kompostování intenzivním provzdušňováním. V kompostérech lze kompostovat i zelený odpad z přípravy jídel ve školní kuchyni. Velmi se též osvědčila kombinace otočného kompostéru s kompostováním v dřevěném kompostéru či na volné hromadě, kdy po 4-6 týdnech se „mladý“ kompost z otočného kompostéru přesune na venkovní kompostér. Zbytky jídel včetně zbytků z jídelen jsou již plně rozložené, případné kosti jsou naprosto vybělené, zbavené veškerých zbytků masa. Ve venkovním kompostéru již tato zfermentovaná hmota nepřitahuje hlodavce ani jiná zvířata a má dostatek času na úplné vyzrání. Vždy je nutné předem promyslet, jaký kompostér pořídit, aby technologie kompostování a jeho kapacita odpovídala potřebám.

Sběr bioodpadů ve škole

Stejně jako je dnes ve školách běžné třídit papír, plasty, sklo, nápojové kartony či nebezpečné odpady, můžeme ve školách pohodlně sbírat bioodpad.

Ke sběru bioodpadů je vhodné použít kompostovatelné sáčky se speciálními odvětrávanými koši. Tato kombinace zaručuje bezpečný sběr bioodpadů na chodbách nebo přímo ve třídách. Ekodomov nechal zpracovat Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě studii, kdy se testy ověřovala hygienická bezpečnost použití výše uvedených sběrných prostředků ve třídách. Výsledky jasně prokázaly, že díky jedinečné paropropustnosti těchto sáčků a konstrukci koše, která podporuje vysušování bioodpadu, lze frekvenci odnosu bioodpadů realizovat jedenkrát týdně bez hygienických rizik.

Pro realizaci odděleného sběru bioodpadů a kompostování ve školách je nutné zajistit kvalitní informovanost všech žáků, pedagogů, ale i obslužného personálu, školník a uklízeček. Pro zavádění odděleného sběru bioodpadů Ekodomov pro školy připravil projekt Bioodpad není odpad, do kterého se školy mohou zapojit. Ekodomov rovněž zajišťuje školení pedagogických pracovníků akreditovaným vzdělávacím programem. Pro žáky jsme přpravili specializované výukové programy a divadelní představení s doprovodnými aktivitami.

Financování vzdělávání a kompostování. Mimopražské školy mohou náklady a pomůcky pro vzdělávání hradit z programu MŠMT "EU Peníze školám". Jakákoli škola může získat prostředky na podporu sběru bioodpadů a kompostování v plné výši a my Vám pomůžeme s žádostí.

Studenti církevního gymnázia v Kutné Hoře