Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Minimalizace BRKO - domácí a komunitní kompostování občanů

Na prvním místě by vždy mělo být domácí a komunitní kompostování. Bioodpad je jediným odpadem, který lze v domácích podmínkách kvalitně recyklovat – kompostovat. Z pohledu zákona takto kompostovaný odpad vůbec nevznikne, neboť ho občan využije pro svojí vlastní potřebu jako materiál ke kompostování. Občan se ho nemá v úmyslu zbavit, ani není povinen se ho zbavit, proto odpad nevzniká. Pro zahrádkáře to není nic nového. Kompostovat však můžeme i ve městech a obcích s bytovou zástavbou.

Komunitním kompostováním občanů se zde rozumí neformální komunita občanů (obyvatelé bytového domu, pracovníci firem v administrativním nebo výrobním komplexu, zahrádkáři, školy apod.), která využívá vlastní kompostovatelný materiál pro výrobu kompostu. Tento kompost slouží pouze pro potřeby komunity. Nakládání s biologicky rozložitelným materiálem se neřídí zákonem o odpadech ale pouze občanským zákoníkem. Komunita s materiálem musí nakládat tak, aby neohrožovala a neobtěžovala jiné osoby a neomezovala jejich práva. Komunitní kompostování občanů je realizovatelné na sídlištích, v bytových i rodinných domech. Při domácím a komunitním kompostování není nutné kompostovaný materiál nikam přepravovat (s tím souvisí méně nákladních aut na silnicích, méně hluku i výfukových plynů, úspory pohonných hmot a peněz).

Jak mohou obyvatelé obce začít s komunitním kompostováním občanů?

 1. oslovit sousedy ve svém okolí, kteří by se zapojili do komunitního kompostování
 2. najít vhodné místo pro komunitní kompostér
 3. zajistit souhlas majitele pozemku s umístěním komunitního kompostéru
 4. koupit nebo postavit komunitní kompostér nebo založit komunitní kompostoviště
 5. umístit na kompostér či kompostoviště informaci co lze do kompostu dávat
 6. dále je třeba trpělivosti a nadšení a výsledek se určitě dostaví
 7. vyrobený kompost si komunita může rozdělit pro svoji osobní spotřebu, dále se dá využít pro úpravu a zkvalitnění okolí domu.

Tento systém však neřeší situace, kdy občané skutečně nemohou nebo nechtějí sami kompostovat. Měl by proto ve městě/obci fungovat systém odděleného sběru bioodpadů nebo alespoň komunitní kompostování obce.

Jak podporovat domácí a komunitní kompostování?

 • finanční motivace – sleva v platbě za odpady
 • osvěta ve školách
 • osvěta v rámci významných dnů (např. Den Země) formou informačního stánku
 • pravidelné informace v místních médiích (periodika, www stránky města)
 • finanční podpora nákupu kompostérů
 • zelená telefonní linka
 • dobrovolnická služba např. Mistr nulového odpadu (akreditovaná dobrovolnická služba zaměřená na podporu minimalizace odpadů
 • motivační soutěže (např. soutěž Miss Kompost)

Kompostéry vhodné ke komunitnímu kompostování:

Následující typy kompostérů jsou vhodné k řešení problematiky nakládání s bioodpady v obcích s menším množstvím bytových domů, pro které se nevypatí organizovat svoz BRKO.

Výběr kompostéru vhodného pro vaše podmínky vám usnadní Výhody a nevýhody jednotlivých typů kompostérů.