Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Proč kompostovat ve škole

Ušetříte náklady

Nejlevnější je odpad, který vůbec nevznikne

Vzděláváte žáky a šetříte životní prostředí

Rámcové vzdělávací programy vyžadují ekologizaci školy jenom nepřímo, v tom smyslu, že enviromentální výchova má žáka/studenta vést k odpovědnosti k ochraně přírody a přírodních zdrojů a k angažovanosti v řešení problémů spjatých s ochranou životního prostředí. Pokud odhlédneme od faktu, že třídění odpadu školám ukládá zákon (viz níže) i od ostatních nařízení, pořád existuje dostatek důvodů pro ekologizaci školy:

  • věrohodnost enviromentální výchovy pro studenty
  • zapojení studentů do procesu ekologizace školy představuje obrovský vzdělávací a výchovný potenciál (jedná se o téma, které se promítá do každodenního života studentů; nabízí jim tak možnost získat určité postoje a návyky, které budou uplatňovat i mimo školu a přispívat ke zdravějšímu životnímu prostředí nás všech)
  • finanční úspory
  • uznání a zviditelnění školy
  • ozvoj spolupráce mezi studenty i pedagogickým sborem