Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Proč vyrábět kompost

Environmentální přínos kompostování

Kompostování je proces velmi podobný humifikačním pochodům, které probíhají za pomoci půdních organismů z takzvané primární organické hmoty, tedy ze zbytků rostlin a živočichů, postupnou přeměnou přes množství různých látek. V kompostárnách se snažíme optimalizací podmínek urychlit proces přeměny kompostovaného materiálu na kvalitní humusové látky s vysokým obsahem živin. Tento proces obvykle v kompostárnách trvá přibližně půl roku, někdy může být i kratší.

Humus obsažený v kompostu:

 • má vysokou výměnnou kapacitu pro živiny (dusík, vápník, hořčík, draslík), které rostlinám postupně uvolňuje, navázané živiny se tak nevyplachují do spodních a povrchových vod. Pokud jsou tyto živiny vyplavovány, dochází ke známému zarůstání vodních ploch, které pak mnohdy znemožňuje koupání a rekreační sporty
 • zvyšuje biologickou aktivitu, která umožňuje rozklad některých znečišťujících látek (například ropné produkty)
 • zvyšuje se tak samočistící schopnost půdy
 • pro rostliny rozpouští živiny z půdních minerálů
 • zlepšuje výživu rostlin stopovými prvky
 • zlepšuje strukturu půdy
 • zlepšuje jímavost půdy pro vodu
 • dodává půdě tmavou barvu, která zvyšuje záhřevnost půdy
 • má určité složky, jež mají charakter stimulátorů
 • zvyšuje odolnost půdy proti okyselení
 • obsahuje organickou hmotu, která dokáže vázat těžké kovy, a tím omezuje jejich příjem rostlinami

Současný tlak na zvyšování efektivity kompostáren a urychlování kompostovacího procesu pozornost více soustředí na stabilizaci organické hmoty a její hygienizaci. Humifikační procesy zůstávají v pozadí. Často je za kompost označován stabilizovaný zferemntovaný bioodpad, kde množství humusových struktur je velmi malé. V každém případě kompostováním vždy získáváme cennou organickou hmotu, která obohacuje půdu o potřebné minerály, stopové prvky, zlepšuje strukturu půdy a mikrobiální půdní aktivitu. V případě, že kompost humus ještě neobsahuje, vytváří příležitost, aby k humifikačním procesům došlo následně v půdě.

Finanční přínos kompostování je mnohdy jednoznačně čitelný až po započítání všech přímých i nepřímých benefitů. Zkušenosti ukazují, že při vhodně zvoleném způsobu kompostování a umístění kompostárny dochází vždy k úspoře nákladů na odpadové hospodářství v obcích. Zemědělci mohou kompostováním rozšířit svoji ekonomickou činnost. Při zřizování malých zařízení jsou pro zemědělce náklady na zřízení minimalizovány společným využíváním zemědělské techniky pro výrobu kompostů i pro zemědělskou výrobu.

Zemědělec od obce dostane zaplaceno za zpracování odpadu a získá vysoce kvalitní organické hnojivo s vysokým obsahem živin pro použití na vlastní půdu. Kompostárna tak zemědělci může usnadnit plnění zásad Správné zemědělské praxe (GAEC).

Nákup techniky pro kompostování je v současné době podporováno z Evropského Operačního programu životní prostředí priority 4.1.