Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Zapojte se

Nabídka zavedení třídění a kompostování organických zbytků ve školách a firmách

Tříděním biomateriálu a kompostováním se zabýváme již od roku 2004 - máme zkušenosti se zaváděním třídění v obcích, ale i ve firmách, nejrůznějších organizacích a školách.
Nabízíme ucelený koncept zavedení a využívání organických zbytků s důrazem na Vaše potřeby a možnosti.

 

Projekt přináší možnosti reálných úspor s přímým pozitivním dopadem na životní prostředí. Obce prostřednictvím benchmarkingu získávají srovnání s desítkami obcí, které zde sdílí své zkušenosti. V rámci partnerského programu obcí levně získávají sadu informačních materiálů s vysokým synergickým efektem. Firemní partnerství přináší zaměstnancům možnosti pro odpovědné naklání s organickými zbytky, snižování nákladů na svoz odpadů a posílení PR. Školám a veřejnosti nabízí praktické zapojení do domácího a komunitního kompostování. Do projektu vkládáme své desetileté zkušenosti s realizací poradenství a osvěty a opírá se o dlouhodobou profesionální práci v oblasti využití organických zbytků a péče o půdu.

11.12.2017 16:01