Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Osvěta ve školách

Do mateřských a základních škol nabízíme:

Divadelně osvětový program Vivat Kompostela

aneb jak se jádřinec rubín vrátil tam odkud přišel. Osvětové divadlo pro školy vychází z jednotného divadelně osvětového programu Vivat Kompostela, který je připraven i ve variantě pro realizaci na náměstích v rámci osvětových akcí v obcích.

Tématické výukové programy pro MŠ a ZŠ

zaměřené na péči o půdu, třídění bioodpadů, kompostování. Více informací a objednávky výukových programů pro školy najdete na http://www.ekodomov.cz/ekovychova/vyukove-programy/.

Osvětové materiály

Vybrané materiály můžete zakoupit v na Ekonákup.cz v sekci osvětové materiály. Materiály pro Vás můžeme vyrobit na základě individuální poptávky. 

Leporelo „Bioodpad – živá hmota pro nový život“

Leporelo „Bioodpad – živá hmota pro nový život“

Sada deseti na sebe navazujících obrázků znázorňujících cyklus bioodpadu doplněna veršovaným textem.

Plakát - cyklus bioodpadu

Plakát „Bioodpad – živá hmota pro nový život“

Plakát znázorňuje jednotlivé možnosti využívání bioodpadu. Děti se tak seznámí vedle domácího kompostování také s komunálním kompostováním a zpracováním bioodpadu v bioplynové stanici.

Plakát „Kde je kompost – tam to žije!“

Plakát „Kde je kompost – tam to žije!“

Plakát ukazuje dětem život v kompostu a podmínky, které kompost organizmům poskytuje.

Bioodpad není odpad – metodická příručka

Bioodpad není odpad - metodická příručka

Metodická příručka na 36 stranách nabízí teoretické informace o separaci bioodpadů a kompostování, obecné náměty pro realizaci školních projektů spolu s příklady dobré praxe ze škol, které se zúčastnily stejnojmenného projektu, a zpracované tři ukázkové hodiny, které vám pomohou dané téma zařadit do výuky. Sada je vhodná pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Odpad z nebe nespad - pracovní a metodické listy

Odpad z nebe nespad - pracovní a metodické listy pro projektovou výuku o odpadech

Sada obsahuje pracovní listy pro žáky, zaměřené na jednotlivé druhy odpadů a způsoby nakládání s nimi. Ke každému pracovnímu listu se vztahuje vždy jeden metodický list, který bez velkých příprav pedagogům umožní vést vyučovací hodiny na daná témata. Sada je vhodná pro oba stupně ZŠ.

Školní projekt - Sběr organických zbytků a jejich kompostování pro další využití, pracovní a metodické listy

  • Školní projekt - Sběr organických zbytků a jejich kompostování pro další využití, pracovní a metodické listy
  • Školní projekt - Sběr organických zbytků a jejich kompostování pro další využití, pracovní a metodické listy

Jedná se o sadu materiálů obsahující školní projekt na zavedení sběru organických zbatkůl a kompostování ve škole a návazné pracovní a metodické listy pro využití projektu ve výuce. Materiál je praktickým průvodcem pro snižování nákladů na odpadové hospodářství škol a průvodcem pro zavedení  sběru organických zbytků a kompostování ve školách. Materiál je určen pro základní školy, víceletá gymnázia, případně pro střední školy. Využít jej mohou i mateřské školy, je však nutné upravit metodu vedení projektu aby do jeho realizace byly více zapojeni rodiče, pedagičtí pracovníci či údržbář, nebo správce školy. Pracovní a metodické listy jsou určeny pro základní školy a víceletá gymnázia jejich cílem je využít téma školního projektu Sběr organických zbytků a jejich kompostování pro další využití ve výuce.

Kontakt:

Mgr. Alena Rulfová
Koordinátorka environmentálních výukových programů,
školních vzdělávacích divadel a aktivit
Tel.: 733 511 005
E-mail: alena.rulfova(at)ekodomov.cz

02.02.2017 16:38