Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Partnerské obce

 • Nižší náklady na odpadové hospodářství
 • Čistá obec
 • Spokojení občané

Cílem projektu je ukázat obyvatelům obcí, že sběr organických zbytků a jejich kompostování je normální a patří ke každé moderní domácnosti. Oddělený sběr a využití organických zbytků může obcím ušetřit finanční prostředky, které pak mohou použít pro svůj rozvoj.

Zapojte se do partnerského programu Kompostuj.cz

Potřebujete zvýšit motivaci občanů pro třídění a využívání organických zbytků a kompostování? Využijte zcela zdarma partnerský program Kompostuj.cz a jeho nástroje.

 • Postupujte podle kroků uvedených na stránce partner Kompostuj.cz.
 • Využívejte plně nástrojů, které partnerský program ZDARMA nabízí:
  • Trvale dostupné aktualizované informace pro domácnosti, školy, firmy, obce i zemědělce o třídění a využívání organických zbytků na webových stránkách Kompostuj.cz.
  • Kompostovací poradna a široké spektrum již odpovězených dotazů (při negarantovaném termínu odpovědi zdarma).
  • Využití TV spotů pro komunikaci s občany dle individuálních podmínek pro jednotlivá díla.
  • Specializované osvětové materiály pro domácnosti, pro firmy, metodické a projektové materiály pro školy, informační materiály pro pracovníky obcí a místních samospráv.
  • Prostřednictvím Benchmarkingu obcí získejte informace, jak problematiku odpadů a bioodpadů řeší v jiných obcích, zjistěte co se osvědčilo, kde se dá ušetřit a jaké nástroje využívají a jaké přínosy a úspory konkrétní řešení přináší.
  • Využijte soutěže kompostů Miss Kompost, která podporuje zapojení občanů, škol a firem domácího a komunitního kompostování, soutěže a nabízí přehled nápadů a inspirace pro realizaci kompostovacích projektů.

Potřebujete získat více informací, odborné poradenství či osvětové služby?

Při navázání dlouhodobé spolupráce:

 • Vytvoříme komunikačnmí strategii - motivace občanů prostřednictvím úspor v poplatku za odpady je třeba doplnit nástroji, které posilují dobrovolný osobní zájem na předcházení vzniku odpadů a využití zkompostovaného materiálu pro vlastní potřebu.
 • Občanům poskytneme veškeré potřebné informace k problematice sběru organických zbytků a jejich kompostování.
 • Ukážeme, jak zavádět sběr organických zbytků ve školách, jak podporovat kompostování a jak problematiku začlenit do výuky.
 • Proškolíme firmy jak začlenit předcházení vzniku bioodpadů do environmentálního managemntu a jak naplňovat ČSN EN ISO 14001.

Udělejte první krok:

Staňte se partnerem projektu Kompostuj.cz

15.02.2019 10:40