Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Putovní výstava Miss kompost a Nulový odpad

Projekt byl ukončen.

Putovní výstava Miss kompost a Nulový odpad poutavou a zábavnou formou seznamovala návštěvníky s problematikou separace bioodpadů a předcházením vzniku a využití dalších složek komunálního odpadu.

Na přípravě výstavy se podíleli naši spoluobčané, kteří odpovědně nakládají s bioodpadem, doma kompostují a přihlásili své komposty do klání Miss kompost. Výstava tak postihuje vše podstatné, co souvisí s odděleným sběrem bioodpadů v domácnostech, domácím a komunitním kompostováním. Součástí výstavy jsou kresby předních českých humoristů z České unie karikaturistů zaměřené na dané téma. Neméně důležité je přispění od modních návrhářů, kterým není lhostejné zbytečné hromadění odpadu a svými návrhy ukazují cestu k životnímu stylu zaměřeného na Nulový odpad. Grafický design panelům dodalo studio Propaganda, fotografie módních kolekcí zhotovili Martin Homola, Marta Pavlíková a Richard Rameš.

Náhled výstavy (ke stažení ve formátu PDF, velikost 1,5 MB)

Doba zapůjčení:
Předpokládaná doba umístění výstavy je 2 až 4 týdny dle možností a požadavků.

Cena:
Výstava je zapůjčována ZDARMA. Je nutné uhradit pouze náklady související s dopravou, instalací a deinstalací výstavy. Tyto náklady jsou kalkulovány na 2 750 Kč bez DPH 19%. Tato cena platí pro hl. město Praha a Středočeský kraj. Nad rámec Středočeského kraje přičítáme k výše uvedené ceně 10 Kč/km.

Rozsah výstavy:
Výstava je koncipována na 16 ti plakátech o rozměru 90 x135 cm (š x v). Plakáty se mohou zavěsit na stěny nebo se mohou pověsit na fundus (výstavní panely), který máme pro tento účel k dispozici. Výstavní fundus je vyroben tak, aby mohl být postaven ve volném prostoru, skládá se z 8 - 10 panelů, které jsou oboustranné o rozměru 100 x 180 cm (š x v), k dispozici je tedy 16 - 20 ploch k instalaci. Panely se k sobě spojují spojkami a to tak, aby jednotlivé panely spolu vždy tvořily úhel nejméně 30°. Panely tak stojí samostatně vždy nejméně dva po hromadě a mohou být přístupné z obou stran. Výstavní panely je možné rozestavět do libovolného tvaru (Z, U) a jejich kombinace.

02.06.2016 17:33