Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kompostování v systému EMAS a ISO 14001

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je dobrovolný nástroj, který pomáhá firmám a organizacím zlepšovat a zvyšovat efektivitu podniku prostřednictvím jednotlivých dílčích kroků zaměřených na identifikaci a řešení environmentálních dopadů činnosti organizace. Součástí EMAS je Environemntální management dle ČSN EN ISO 14001.

ISO 14001 na rozdíl od EMAS není třeba uplatňovat na celou organizaci nebo na všechny činnosti v podniku. Na využití organických zbytků ve firmě lze proto s výhodou uplatnit ISO 14001.

Zavedení sběru a využití organických zbytků v souladu s ISO 14001 firmám přináší možnost certifikovat se pro použití ISO 14001 a zároveň zde je otevřená možnost rozšířit certifikaci i na EMAS.

Přínos environmentálního managementu pro organizace:

  1. Zkvalitnění práce v oblasti ochrany životního prostředí
  2. Nové obchodní příležitosti vznikající posílením a zlepšením image odpovědné společnosti
  3. Lepší plnění legislativních předpisů a eliminace rizika pokut
  4. Ekonomické výhody získané optimalizací materiálových a surovinových toků
  5. Posílení vztahu s úřady a dosažitelnosti veřejných zakázek
  6. Zvýšení tržní hodnoty podniku
  7. Zaměření na trvalý rozvoj a posílení inovací a technologického rozvoje
  8. Aktivním zapojením zaměstnanců se zvyšuje jejich motivace a loajalita
  9. Zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti společnosti
  10. Kvalitní životní prostředí pro nás i naše děti

Organizacím, které systém EMAS nebo ISO 14001 uplatňují přinese zavedení odděleného sběru bioodpadů a využití organických zbytků uplatnění inovace v rámci trvalého zlepšování organizace. Společnosti, které systém environmentálního managementu doposud neuplatňují mají možnost seznámit se s inovativním manažerským nástrojem a mohou nastoupit cestu k certifikaci ISO 14001 a EMAS.

I pro vaši organizaci je ISO 14001 dosažitelné začněte svoji přípravu na certifikaci na semináři.

Nastavte si odpadové hospodářství a využití organických zbytků na míru svým potřebám - využijte poradenství a individuální konzultace.

Kontakt:

Tomáš Hodek
tomas.hodek(at)kompostuj.cz
tel.: 603 425 958