Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Semináře

Využití organických zbytků ve firmách a obcích

Cílem semináře je poskytnout firmám a obcím nástroje na zvyšování efektivity a snižování nákladů na odpadového hospodářství, zapojení veřejnosti a zaměstnanců firem do odpovědného nakládání s organickými zbytky souladu s ČSN EN ISO 1400, prosazování principů environmentálního managementu a MA 21 v obcích, zkvalitnění environmentálního obrazu firmy i životního prostředí v obci.

Seminář je určen pro starosty malých obcí, pracovníky odboru životního prostředí, vedoucí pracovníky firem, odpadové hospodáře firem a další pracovníky, kteří na obci nebo ve firmách řeší environmentální strategie, rozvoj obce nebo firmy.

Základním předpokladem pro účast na semináři je zájem zlepšovat sebe, firmu nebo hospodaření v obci. Rozsah zkušeností a znalostí není pro účast rozhodující.

Čas 9:00 – 13:00

Program:

  • Základní principy efektivního nakládání s organickými zbytky
  • Kost benefit analýza a kapitalizace environmentálních přínosů
  • Environmentální management a využití EMAS a ISO 14001 při nakládání s organickými zbytky
  • Zapojování veřejnosti a zaměstnanců

V rámci semináře účastníci obdrží doprovodné materiály.

Cena semináře: dle dohody

Přihláška a termíny seminářů: připravujeme

Pro řešení konkrétní situace ve Vaší firmě či obci můžete rovněž využít poradenství a individuální konzultace.

 

ORGANICKÉ ZBYTKY JSOU UŽITEČNÝM MATERIÁLEM

Na rozdíl od systémů zpětného odběru nakládání s organickými zbytky negeneruje žádné finanční zdroje, ze kterých by se dal financovat sběr a využití organických zbytků. Přesto lze odpovědným přístupem k organickýcm zbytkům získat. Jak? Především se jedná o úspory založené na snížení objemu směsného komunálního odpoadu, dále se jedná o environmentální přínosy pro čistotu a kvalitu životního prostředí a potravin. Když si uvědomíme skutečnost, že organické zbytky tvoří v domácnostech v průměru 40% směsného komunálního odpadu, je nám jasné, že způsob jak budeme nakládat s organickými zbytky zásadním způsobem ovlivní ekonomiku odpadového hospodářství. Organické zbytky lze efektivně využívat v místě jejich vzniku. V některých případech využití vyžaduje vstupní investice, tyto investice však vždy musí být úměrné součtu přímého zisku a souvisejících přínosů aby investice byla návratná a trvale udržitelná.

INSPIRUJME SE PŘÍRODOU SYSTÉMEM OVĚŘENÝM 100 MILIONY LET

Přesto, že obce mají specifický způsob financování, lze na ně nahlížet jako na firmy. Obce a firmy mají z pohledu povinností původců odpadů shodné povinnosti. Při nakládání s organickými zbytky může být spolupráce obce s firmami oboustranně výhodné. Co však je jednoznačně výhodné v obci „A“ nemusí již být výhodné v obci „B“ a „C“. Vzniká tím velká rozmanitost různých řešení, které v základních principech budou podobné, ve svém provedení mohou však být velmi odlišné. Výhodnost je proto nutné posuzovat individuálně. Je třeba využít veškeré dostupné kreativity, aby námi realizovaný systém přinesl maximální efekt.

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT JE SOUČÁSTÍ PŘIROZENÉ EVOLUCE SPOLEČNOSTI

Schopnost inovace, trvalého zlepšování a adaptace na nové podmínky zvýhodňuje živočišné druhy v přírodě stejně jako organizace v konkurenčním prostředí volného trhu. Trvalé zlepšování je rovněž základním principem při uplatňování ISO 14001 a EMAS. Pro nakládání s organickými zbytky lze s výhodou uplatnit metodiku dle ČSN EN ISO 14001 a to jak na úrovni firem, tak na úrovni obcí, kde se environmentální management prolíná s metodikou Místní agendy 21.

ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY JE SILNOU MOTIVACÍ KAŽDÝ CHCE ZA MÉNĚ PRÁCE ZÍSKAT VÍCE

Optimální nastavení systému odpadového hospodářství, umění ukázat výhody a přínosy nastaveného a zavedeného systému, soulad se zákony a mezinárodními normami, to vše zvyšuje kredit a posiluje vědomou sounáležitost s organizací nebo obcí. Zvyšování individuální odpovědnosti v návaznosti na společný i osobní prospěch vytváří pozitivní motivaci pro dlouhodobé zvyšování efektivity, snižování nákladů a pro zlepšování životního prostředí.

Kontakt:

Ing. Kateřina Koubová
Koordinátorka odborných aktivit Kompostuj.cz
email: katerina.koubova(at)ekodomov.cz
tel.: 792 310 631

05.01.2017 22:25