Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Ekovýchova  |  Krajina - TUR

28.01.2013  |  Autor: Lucie Kopecká

Krajina TUR v Kutné Hoře je za polovinou

O.s. Ekodomov Kutná Hora spustil v září loňského roku Projekt Krajina - regionální učebnice TUR určený pro další vzdělávání pedagogů. Cílem projektu je vytvořit a realizovat tři vzdělávací moduly z oblastí Krajina a civilizace, Krajina a zemědělství, Krajina a přírodní zdroje.
 

V současnosti je projekt již za polovinou a pro učitele, tak skončila jejich přímá účast na seminářích, workshopech a exkurzích. V průběhu prosince a ledna se pedagogové věnovali zbývajícím dvěma tématům a to Krajina a přírodní zdroje a Krajina a civilizace, které opět lektorovali PhDr. Kateřina Jančaříková Ph.D. a PhDr. Jan Šmíd Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Každé z témat je postaveno na mezipředmětové provázanosti a využívání ICT i v běžné výuce. Pedagogové tak v prvním tématu nejen slyšeli o nových možnostech výuky těchto témat v rámci svého vyučování, ale seznámili se také s aplikací Google Earth či s historickou stopou člověka v krajině, pokusili se i o výtvarné zpracování tohoto tématu například formou vzdušných modelů či výrobou makety průmyslového podniku. V rámci exkurzí navštívili sluneční elektrárnu, bioplynovou stanici či města Čáslav a Kačina, kde se seznámili s takzvaným Geniem loci daných míst a s problematikou ochrany památek. Garanty exkurzí byli PhDr. Pavel Novák CSc., ředitel zámku Kačina a Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. Učitelé se v rámci exkurzí seznámili i s prací a možnostmi využití tabletů, s prací s časovou osou a s dalšími možnými aktivitami, které je možné použít i ve výuce.

Zakončili jsme tak poslední dva bloky výuky a pedagogové nyní již zpracovávají a odevzdávají své vypracované hodiny k daným tématům, ze kterých posléze vznikne elektronická učebnice, která bude vlastně praktickou kuchařkou a zároveň ukázkou možností, jak je možné tato témata zpracovávat s dětmi v rámci školního vzdělávání. Projekt krajina je realizovaný v rámci OPVK je financován ze zdrojů Strukturálních fondů.