Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování

16.04.2015  |  Autor: Tomáš Hodek

Pozvánka k panelové diskuzi Půda okolo nás v kontextu Mezinárodního roku půdy

V rámci doprovodného programu veletrhu Evolution probíhajícího na pražském Výstavišti Holešovice připravila organizace Ekodomov ve spolupráci s pořadateli veletrhu kulatý stůl Půda okolo nás v kontextu Mezinárodního roku půdy. Panelová diskuze proběhne dne 17. 4. 2015 od 14:40 do 15:40 hodin. Tématem je péče o půdu. Diskutovat budou zástupci ministerstev a úřadů, zemědělců a NNO, kteří se o půdu starají nebo se péče o půdu dotýká jejich práce.
 

Cílem kulatého stolu je zpřístupnit problematiku péče o půdu veřejnosti. Diskutovat se bude o nástrojích ochrany půdy, které zemědělci využívají, a jak může "nezemědělec" nahlížet, co se děje na pozemcích okolo jeho bydliště či na pozemcích, které zemědělci pronajímá. Zazní rovněž, co může udělat každý z nás pro návrat organického materiálu do půdy, jak každá domácnost ovlivňuje klima, ve kterém žijeme.

Panelu se zúčastní:
Ekodomov, Tomáš Hodek (moderátor panelu)
ČIŽP, Ing. Veronika Jarolímová (Odbor odpadového hospodářství)
Dobrá farma, Vojtěch Sýkora (ekologický zemědělec a zpracovatel bioodpadů v malém zařízení)
Glopolis, Ing. Vojtěch Kotecký (analytik, ochrana přírody, klimatická změna)
MZE, Ing. Michaela Budňáková (odborný referent Oddělení polních plodin)
MŽP, Ing. Krystýna Husáková (Odbor odpadů)
MŽP, Ing. Jiří Klápště (ředitel Odboru obecné ochrany přírody a krajiny)
VÚMOP, Ondřej Holubík (odborný pracovník, ochrana ZPF)


V rámci diskuse budou diskutovány tři základní otázky: 
1. Správná zemědělská praxe, bonita půd a vztah veřejnosti k půdě
2. Má využití bioodpadů v zemědělství smysl?
3. Jak může veřejnost ovlivnit kvalitu půdy a klima, ve kterém žijeme?


Informace k třídění a kompostování v domácnostech, firmách a školách a o sběru bioodpadů se dozvíte po celou dobu konání veletrhu na stánku Ekodomova LK04.

Pozvánku na stánek Ekodomova najdete na http://www.kompostuj.cz/podrobnosti-o-akci/ekodomov-na-veletrhu-biostyl-2015-04-17/

Videozáznam panelové diskuze...