Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Kompostuj.cz - Bioodpad a kompostování  |  Bioodpad není odpad

07.01.2019  |  

Projekt „Bioodpad není odpad“ na ZŠ Mohylová

Magistrát hlavního města Prahy podpořil ve školním roce 2018/2019 projekt Bioodpad není odpad, který se zabývá minimalizací bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a podporuje kompostování jako způsob nakládání s bioodpadem. Projekt je primárně cílen na žáky a učitelé mateřských a základních škol, jež zapojuje do celého cyklu nakládání s bioodpadem, od třídění, přes zpracování až po následné využití zpracovaného bioodpadu a možnost vypěstování si vlastních rostlin. Do projektu se zapojilo 5 škol: MŠ Na Vrcholu, ZŠ Pražačka, ZŠ Mohylová, MŠ K Roztokům a MŠ Hvězdička.
 

Dnes jsme zavítali na ZŠ Mohylovou, abychom se podívali, jak v projektu pokračují a domluvili se spolu na dalších krocích spolupráce a byla radost vidět, s jakou vervou se do projektu pustili. Tato škola jde příkladem správné praxe předcházení vzniku odpadu. Biologicky rozložitelným odpadem, který produkují ve školní kuchyni, krmí králíky a slepice, které chovají na školní zahradě.

To, co králíci a slepice nezkonzumují, pak hází do kompostéru, kde přetváří bioodpad na cenný kompost. Do těchto činností se nezapojují pouze žáci, ale také někteří rodiče, kteří aktivně přináší bioodpad ze svých domácností. Nově ve škole přibyl také červený kurník – „hotel pro slepičky“ a je tak patrné, že se škola drží i zásad wellfare zvířat.

Škola má také čtverečkové záhonky, aby zapojila děti do celkového cyklu využití bioodpadu, kdy ze zpracovaného biomateriálu vytvoří kvalitní hnojivo, které následně použijí na vypěstování rostlin, jejichž zbytky budou posléze opět sloužit jako krmivo pro zvířata a kompostér. Těmito kroky uzavírají kruh a to, co si od přírody berou, jí opět vrací zpátky. A vše za pomoci dětí, které se takto přímo učí, jak zacházet s přírodními zdroji.