Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Ekovýchova  |  Krajina - TUR

25.03.2013  |  Autor: Lucie Kopecká

Projekt Krajina TUR v Kutné Hoře ukončen

Ilustrační foto

Na konci února byl v Kutné Hoře ukončen projekt občanského sdružení Ekodomov Krajina – regionální učebnice TUR, který se věnoval vzdělávání pedagogů z Kutnohorska, Čáslavska a dalších měst ze středních Čech. Do projektu, který začal minulý rok v září, se zapojilo 16 základních a praktických škol a plně bylo podpořeno 49 pedagogů.
 

V jednotlivých modulech se věnovali tématům Krajina  & zemědělství, Krajina & civilizace a Krajina & přírodní zdroje. Lektory byli zkušení pedagogové z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy PhDr. Kateřina Jančaříková Ph.D. a PhDr. Jan Šmíd Ph.D. . Každý modul byl složen ze semináře, workshopu a exkurze, která vždy navazovala na náplň daného modulu. Garanty exkurzí pak byli PhDr. Pavel Novák CSc., ředitel zámku Kačina a Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. Pedagogové se aktivně seznámili nejen s tím, jak je možné daná témata zpracovávat ve vlastních výukových hodinách, ale také si sami odzkoušeli, jak je možné do výuky zapojit techniku jako jsou fotorámečky či tablety. Sami se také zapojili do různých výukových aktivit, kterými je možné výuku dětem zpestřit, například si zkusili práci s časovou osu, terénní program atd. Pedagogové poté k jednotlivým vzdělávacím modulům odevzdávali vypracované návrhy hodin, které byly vždy napojeny na místní region, krajinu a ICT. Z těchto hodin vznikla elektronická učebnice, která má podobu „receptáře nápadů“ a obsahuje všechny odevzdané hodiny a pracovní listy. Tak může učitel z jakékoli školy ze Středočeského kraje, kam budou učebnice distribuovány, vzít pro něj zajímavou hodinu, pouze si ji upravit pro své okolí a použít. Výukové náměty zde naleznou nejen učitelé zeměpisu či dějepisu, ale také fyziky či chemie i dalších předmětů.

Projekt, který umožnil pedagogům, aby se seznámili s novými možnostmi výuky těchto témat v rámci školního vzdělávání, byl realizovaný v rámci OP VK  a byl financován ze zdrojů Strukturálních fondů. Naše poděkování patří všem učitelům, kteří se s námi do projektu zapojili, a také firmám, kde byly realizovány jednotlivé exkurze. My doufáme, že tato učebnice bude cenným přínosem jak pro učitele, kteří se těmto tématům věnují ve svých hodinách.