Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
Kategorie: Ekovýchova  |  Krajina - TUR

12.10.2012  |  Autor: Lucie Kopecká

Zahájení projektu Krajina – regionální učebnice TUR

Ilustrační foto

O.s. Ekodomov Kutná Hora spustil v září Projekt Krajina – regionální učebnice TUR, který je určen pro další vzdělávání pedagogů. Projekt Krajina je určen nejen pro pedagogy z klasických základních škol, ale také z malotřídek a z víceletých gymnázií.
 

Cílem projektu je vytvořit a realizovat tři vzdělávací moduly z oblastí Krajina a civilizace, Krajina a zemědělství, Krajina a přírodní zdroje. Projekt nabízí ke každému tématu nejen seminář lektorovaný odborníky přímo z oboru, ale doplňuje teoretickou část také o exkurze na různá místa našeho regionu, která se přímo k jednotlivým tématům vážou. Ke každému tématu pak proběhne workshop, kde si zúčastnění pedagogové vymění informace z aktivit, které jim napomůžou ke zpracování tématu ve vlastních výukových hodinách.

Dalším cílem je také pomoci při zpracování těchto hodin tak, aby v nich bylo vhodně využito ICT, a aby hodiny také navazovaly na jiné předměty. Na základě výstupů z výukových hodin, kde budou pedagogové přímo pracovat s dětmi na dané téma, bude také zpracována regionální učebnice v elektronické podobě. Ta se vlastně stane nejen jakýmsi katalogem, ale bude také praktickým pomocníkem plným nápadů pro práci v jejich dalších hodinách.

Doufáme také, že díky tomuto projektu vznikne síť škola aktivních pedagogů, kteří se budou i nadále setkávat či si vzájemně vyměňovat informace a zkušenosti ze své praxe k tomuto tématu.

Projekt je realizovaný v rámci OPVK a je financován ze zdrojů Strukturálních fondů.