Ekodomov v Evvo!

Vyšlo v Pražské Evvoluci 04/2022

Prázdniny ve stroji času

Ani během prázdnin se ruch v Ekodomově nezastavil. Celé léto jsme totiž v naší lesní školce Šárynka hostili tradiční příměstské tábory: Zatímco malé předškolní děti putovaly v péči našich pedagogů ze školky z pohádky do pohádky, starší mládež odvážně nasedla do stroje času a s lektory Malého průzkumníka přírody vyrazila proti jeho proudu. Cestovatelé se vrátili až do bodu, kdy vznikal Vesmír, a pak se postupně přes prvohory, druhohory a dobu ledovou posouvali časem až do období starého Egypta, aby se odtud vydali vzhůru do budoucnosti a rovnou na Měsíc, kde zasadili kouzelné fazole. Pokud vyrostou, měli by tu díky nim přežít i účastníci táborového putování do budoucnosti, které už teď začínáme chystat na příští rok.

Hledáme velké průzkumníky!

A hned po návratu z tábora jsme na začátku školního roku (2.–4. září) uspořádali workshop pro budoucí lektory našeho outdoorového kroužku Malý průzkumník přírody. V posledních letech jsme zapracovali na obsahové stránce kurzu tak, abychom s budoucími kolegy sdíleli ty opravdu nejpraktičtější a nejužitečnější tipy a vychytávky.

Letos jsme se navíc rozhodli změnit náborovou taktiku: Ještě před spuštěním workshopu jsme všechny potenciální zájemce kontaktovali, abychom jim vysvětlili, co všechno náš kurz přesně obnáší. Cílem tohoto úsilí bylo dostat na workshop skupinu lektorů, kteří se budou chtít kroužku opravdu věnovat a budou se moci hned pustit do práce.

A skutečně se to podařilo. Ze všech sedmi účastníků, kteří kurz absolvovali, se stali naši noví kolegové. Koordinátorka kroužku Kamila Valentová k tomu říká: „Vzdělávání a podpora přitom workshopem rozhodně neskončila. Na začátku roku od nás všichni lektoři dostali vytištěné lekce (které jsou nově upravené a aktualizované). V každé je navrženo víc aktivit, než se dá stihnout, takže je na výběr. K dispozici jsou i všechny potřebné pomůcky, které budou lektoři během roku k realizaci jednotlivých programů potřebovat. Všem novým lektorům se během prvních několika měsíců věnujeme individuálně. Snažíme se je propojit se služebně staršími kolegy a vytvořit tak fungující a spolupracující tým „velkých průzkumníků“.

Startuje devátá sezóna Malého průzkumníka přírody

S novými lektory tak kroužek Malý průzkumník přírody zahájil svoji devátou sezónu. A abychom podpořili také příliv nových malých průzkumníků, vyrazili jsme 10. září na „festival volného času a zábavy“ Ladronka Fest. V konkurenci kapel, exhibicí, adrenalinových sportů, přehlídek a soutěží jsme tu představovali naše na první pohled poněkud oldschoolové programy. A zase se ukázalo, že i obyčejné běhání po louce a lovení hmyzu pomocí síťky na motýly (nebo jak by řekly kolegyně – separace velmi drobných suchozemských bezobratlých živočichů pomocí smýkačky) a jejich následné určování podle klíče neztrácí ani s lety nic na své dobrodružnosti a je nejméně stejně zajímavé jako hledění do vermikompostéru prostřednictvím žížalí televize.

Zelená zákoutí

Během letních prázdnin se také zrodily první návrhy na proměnu okolí komunitních kompostérů SIVA v ulicích Nučická a Lvovská na Praze 10 v „zelená zákoutí“. Na stejnojmenném projektu podpořeném Nadací Partnerství a Prahou 10 pracuje naše kompostovací sekce od jara, naším cílem je upgradovat komunitní kompostéry a jejich okolí tak, aby se vysypávání bioodpadu proměnilo z neoblíbené utilitární činnosti v radost a aby se kompostéry staly nejlepší reklamou na sebe sama. Koncem června jsme se proto sešli přímo na místě se zástupci místních kompostujících komunit a s designérkou Janou Holoubkovou Vařechovou při společném brainstormingu. Nápady, které tu padly, situační plánek a fotografie si Jana vzala s sebou na prázdniny a na jejich konci (přesně 31. srpna) nám představila svá řešení, která jsme (po připomínkovém kolečku) společně se sousedy začali zhmotňovat: Ve Lvovské ulici šlo zejména o terénní úpravy, které zpevnily svah, usnadnily přístup ke kompostérům a celé jejich okolí „zpříjemnily“, vzhledu samotných kompostérů se návrh nedotknul. V Nučické ulici se naopak díky novému nátěru – abstraktnímu vzoru barevností evokujícímu žížaly – staly právě kompostéry středem pozornosti. Když v jejich blízkosti navíc vyrostl stupňovitý záhon, zapojená komunita nestačila kolemjdoucím vysvětlovat, co se to tu vlastně děje. Díky aktivitě obou komunit a jejich správců se obě proměny odehrály během několika intenzivních říjnových víkendů. Symbolická Open Party (určená hlavně nejmenším začínajícím kompostářům) proběhla ve Lvovské v neděli 23. října. A podobná oslava se chystá i v Nučické, jen co oschne barva na kompostérech. Vzkříšení soutěže Miss Kompost Koncem října už to bylo pár měsíců, co jsme po čtyřech letech znovu vyhlásili Miss Kompost, kterou jsme proměnili ze soutěže ve výzvu. Od prvního ročníku uplynulo sedmnáct let a kompostování v Česku se (i díky nám) hodně proměnilo: Klání zahrádkářů postupně vystřídaly technologické experimenty a městské kompostování doplnilo to tradiční venkovské. Situace se změnila a jiní byli i účastníci naší výzvy. Napočítali jsme jich na čtyřicet (jejich příspěvky jste mohli v několika posledních měsících sledovat na našich sociálních sítích). To se – ve srovnání s předchozími ročníky – jeví jako podprůměrný výsledek, ale jenom na první pohled. Letošní výzvu totiž ovládly školní a komunitní kompostéry, takže reálný počet zapojených byl mnohonásobně vyšší. I když komunitu počítáme jako jednoho účastníka výzvy, jde o 20 až 90 domácností (v závislosti na počtu stanovišť a druhu komunitních kompostérů, které mohou být buď dvou-, nebo tříkomorové). Podobné je to se školami a školkami. Jedna přihlášená může znamenat (jako na Libčické) sedm tříd po 25 dětech, z nichž se každé během projektu Rosteme na zahradě! naučí třídit bioodpad a kompostovat a časem tyto pokroky sdílí s rodiči. Jedna přihlášená školka tak může vygenerovat až 175 kompostujících rodin!

Oslava kompostování

A úspěšné vzkříšení soutěže k životu si samozřejmě zasloužilo i pořádnou oslavu! Tradiční Kompost Fest jsme tentokrát uspořádali netradičně ve Skautském institutu Rybárna 5. listopadu a pojali jsme ho jako celodenní program určený pro malé i velké kompostáře. S dětmi jsme hráli zážitkovou úkolovku Hurá do hlubin kompostu a odpoledne jsme jim venku před Rybárnou nabídli divadelní představení Vivat Kompostela. V upcyklační dílně jsme po celý den vraceli díky originálním sítotiskovým kompost motivům do hry stará trika. Vážní zájemci o kompostování si mohli prohlédnout komunitní kompostér SIVA nebo si s pomocí profesionálů zkusit založit vermikompostér. Účastníky letošní výzvy jsme představili prostřednictvím jednodenní výstavy nazvané Příběhy kompostu, kterou jsme nainstalovali ve foyeru Rybárny. Podvečer patřil přednáškám Petra Diváckého – vítěze Miss Kompost 2015 a výrobce Slováckého vermikompostu a Ondřeje Šohaje – vítěze Miss Kompost 2018 a autora biomilíře.