Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

<-- Zpět


Dotaz:
Jak je to s obaly od mléka, pribiňáku, jogurtu... a jak v paneláku řešit bioodpad?

Nemáme popelnice, kam patří obaly od mléka, pribiňáku, jogurtu, C/PAP, ALU, či tetrapaky. Můžeme je dát do papíru? A jak v paneláku řešit bioodpad? Nemáme ani jednu popelnici či kontejner. U nás ve Zlíně se sbírá odpad, ale řídící co tam pracují říkají, že si z nás dělají srandu, že je to jen na vydělávání peněz a že se plast zakopává společně s papírem. Nevidím do toho, takže nevím... Třídění asi moc neřeší, pořád odpadu přibývá... Já to řeším nákupy ne po sáčcích, ale po pytlích co se znovu dají naplnit či ideálně zkompostovat nebo dát do sběru. Ale nevím, zda ty pytle se můžou dávat do sběru, protože od toaleťáků se to už nesbírá, protože je to už 6x recyklované...

Odpověď:
Krabice například od mléka nebo džusů nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Kontejnery/popelnice, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou černé barvy s oranžovým víkem nebo jsou sběrné nádoby označeny speciální oranžovou nálepkou s označením „Nápojový karton“. Do těchto nádob a kontejnerů patří výrobky s označením 81 C/PAP, 84 C/PAP/ALU, C/PE. V některých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů. V obcích, ve kterých nejsou speciální sběrné nádoby na nápojové kartony, je kontejner na plast označen nálepkou jak na plast, tak i na nápojové kartony, není to chyba, taková nálepka na kontejnerech bývá v případech, kdy v obci není samostatný sběr nápojových kartonů a ty se sbírají dohromady například s plastovými odpady. Při následném dotřídění jsou tyto materiály odděleny. Nikdy nevyhazujte krabice se zbytky nápojů. Před odložením do nápojového kartonu napustíme trochu vody, protřepeme a vylijeme. Takto jednoduše vymytý karton stlačíme a vhodíme do kontejneru nebo pytle určeného pro tento druh odpadu. Plastová víčka neoddělujeme, bude tak učiněno následně při zpracování odpadu v zařízeních k tomu vaší obcí či městem určených.

Obaly od Lipánků, Pribináčků apod. jsou z papíru, který je potažen jen supertenkou vrstvou polyethylenu, která nezpůsobuje problém při zpracování společně s vytříděným papírem (také je na Lipáncích a spol. pod značkou (trojúhelníček ze šipek) napsáno PAP, nikoliv C/PAP). Obaly od Lipánků, Pochoutek, Pribináčků a podobně je tedy možno házet všude do nádob na papír, pokud mají kovové víčko, pak samozřejmě bez víčka.

V bytě můžete pro separaci bioodpadu využít vermikompostér – nádobu, která slouží k rozkladu bioodpadu a následné tvorbě vermikompostu (velmi kvalitní organické hnojivo) za pomoci žížal. Nebo můžete dávat bioodpad do košů, které nabízíme (viz odkaz níže) a pak jej odvézt na kompostér na chalupu nebo k někomu, kdo kompostér vlastní. Vermikompostér si můžete pořídit například na: http://www.ekodomov.cz/e-shop . Více informací jak správně kompostovat se můžete dočíst na: http://www.ekodomov.cz/?id=20 .

Povinnost třídit odpad má obec ze zákona. Za každý objem odpadu, který vyveze na skládku je povinna platit, separovaným sběrem se zmenšuje objem směsného komunálního odpadu určeného na skládku a ekonomické náklady s tím spojené. Můžete kontaktovat zastupitele nebo radního pro životní prostředí, aby urychlili zavedení odděleného sběru bioodpadu.

Papírové obaly můžete třídit (do tříděného papíru však nepatří mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papírový obal) nebo vkládat do kompostéru. Rulička od toaletního papíru je většinou ještě recyklovatelná.