Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

<-- Zpět


Dotaz:
Existují legislativně stanovené podmínky a pravidla pro zakládání kompostu větších rozměrů?

Chtěla bych se zeptat, jestli jsou legislativně stanovené podmínky a pravidla pro zakládání kompostu větších rozměrů (tedy ne domácího). Jde mi o to, jestli se musí používat jako podklad folie pro případ, že by kompost nebyl správně založený a uvolňovaly se z něj nežádoucí látky do půdy a spodních vod. Probírám se zákony a vyhláškami, ale přece jen se v tom moc neorientuji.

Odpověď:
Nevím co přesně máte na mysli pod termínem "kompost větších rozměrů", nicméně si myslím, že byste se vešli do limitů tzv. "malého zařízení" - tedy 10 tun na jednu zakládku, maximální obrat hmoty 150 tun ročně. Podle vyhlášky č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu... však musí mít vodohospodářsky zabezpečenou plochu již i tzv. kompostoviště, která se kapacitně pohybují od 50 - 500 tun kompostu za rok. Tedy pokud budete mít produkci maximálně 49 tun kompostu za rok, tak byste vodohospodářsky zajištěnou plochu mít nemuseli. Ve vyhlášce 341/2008 o podrobnostech nakládání s BRO je v definici malého zařízení zmíněn pouze odkaz na vyhlášku č.137/1998, viz výše. Dále je požadován pouze maximální sklon místa do 3°. Takže z té to jasné opravdu není. Když to shrneme - pokud budete kompostovat v řádech desítkách tun, tak je lepší vodohospodářsky plochu zajistit - stačí betonové panely s vyplněnými odizolovanými spárami a jímka nebo doporučuji použít jakékoliv silážní žlaby a plochy bývalých zemědělských skladů a další nevyužité zemědělské objekty, které mají plochu většinou vodohodpodářsky zajištěnou. Pokud by se nejednalo o komerční zařízení, ale vlastně o komunitní kompostování - volně na hromadě - je třeba dodržovat pouze občanský zákoník - tedy neznečišťovat okolí, hlukem, zápachem, prachem atd... Opravdu záleží na velikosti té zakládky a jakým způsobem budete kompostovat a kompost využívat. V příloze posílám vyhlášku a metodické pokyny k vyhlášce, kde jsou legislativně (zatím nejlépe) definovány všechny potřebné kroky pro malá zařízení a komunitní kompostoviště.

Jan Šarapatka 


6.4.2010 17:01
Související odkazy
Legislativa: www.ekodomov.cz/index.php