Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

<-- Zpět


Dotaz:
Je obecní úřad povinen postarat se o bioodpady ze školní jídelny, když není jejím zřizovatelem?

Co máme dělat s bioodpady živočišného původu ze školní jídelny? Veterinární asanační ústav je nechce a jiná možnost není (do cca 50 km není žádná kompostárna ani bioplynová stanice). Pokud by byla kompostárna nebo stanice v rozumné dojezdové vzdálenosti, musí mít tato nějaké povolení dle veterinárního zákona a jaké jsou povinnosti pro shromažďování a přepravu gastro odpadů živočišného původu?

Odpověď:
Váš dotaz uhodil na hlavičku jednomu velkému a stále plošně neřešenému problému v ČR.
Bioodpady ze školní jídelny živočišného původu patří do tzv. gastroodpadů. Tedy je to stejný odpad, jako odpad ze stravoven a jídelen či restaurací. Momentálně tyto odpady nejsou z hlediska zákona dostatečně ošetřeny. Tedy, nesmějí se zkrmovat hospodářskými zvířaty a v podstatě nejčastěji končí ve směsném odpadu, idkyž by se měly třídit.
Obec, i když není zřizovatelem školy, má povinnost, pokud škola řádně platí poplatky za odpad, se o odpady ze školy samozřejmě postarat resp. pomocí technických služeb města, či odpadové firmy zajišťovat jeho odvoz a zpracování. Jedná se o komunální odpad stejně jako odpad od občanů. Gastroodpady však do SKO - směsného komunálního odpadu nepatří. A producent by si měl v podastatě odvoz tohoto specifického odpadu zajišťovat sám.

Z hlediska kompostovaní je potřeba, aby gastroodpady prošly tzv. hygienizací, což znamená:

-maximální velikost částic před vstupem do hygienizačního zařízení: 12 mm,

- minimální doba v hygienizačním zařízení při 70 °C (v celé hmotě): 60 minut,

- minimální teplota celé hmoty materiálu v hygienizačním zařízení : 70 °C.

zde zasílám odkaz na článek, který se této problematiky týká.
http://www.tretiruka.cz/news/kam-se-ztraceji-kuchynske-odpady-a-co-s-nimi1/

Pokud jste z usteckého či karlovarského kraje existuje firma zajišťující odvoz a zpracocvání gastroodpadu
http://www.bio-odpad.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=5

Zkuste se poptat v regionu - určitě to nějaký subjekt bude schopen řádně zpracovat.

pěkné dny za Ekodomov přeje

Jan Šarapatka a Lucie Sádlová, 20.9.2011