Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

<-- Zpět


Dotaz:
Je možné do školského zařízení instalovat kompostér?

Jsme malá mateřská školka, která ma varnou kapacitu max. 100 teplých jídel. Máme k dispizici zahradu s možností instalovat kompostér. Protože naše produkce bioodpadu je malá, stačil by nám pravděpodobně kompostér, který je nabízen běžně v obchodech (např. typ JRK 1400 Profi, KETER ECO kompostér 470 l apod.). Je možné ho do školského zařízení instalovat? Pro nás hraje roli i cena takového zařízení. Jak to vidí legislativa.

Odpověď:
Velice nás těší snaha řešit problematiku bioodpadů ve Vaší mateřské škole. Co se týče legislativy, tak pokud budete vytvářet odpady potažmo bioodpady, řídíte se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech, ale pokud budete předcházet vzniku odpadu a dosavadní bioodpady budete využívat jako surovinu k dalšímu využití, pak se vymykáte české odpadové legislativě. To samé je i v případě sběru "bioodpadu" v budově školy. K nádobám se vztahuje zákon 343/2009 Sb. a povinnost denního vynášení odpadu. Sběrné nádoby na druhotné suroviny, nejsou tímto zákonem řešeny. Hygienickou nezávadnost košů na bioodpad máme podloženou rozbory hygienické laboratoře v Ostravě.

Chápu nedostatek financí, které jistě Vaši školku tíží, ale kuchyňské "bioodpady" jsou svými vlastnostmi odlišné od zahradních a je třeba vynakládat větší práci při jejich kompostování. Proto doporučuji zvolit kompostér, který umožňuje snadný přístup ke kompostovanému materiálu a lze ho snadno přehazovat. Právě přehazování je jedno z klíčových pravidel dobrého kompostování. Výborným kompostérem je otočný kompostér z řady JORA JK , který umožňuje celoroční kompostování a díky pravidelnému otáčení, promíchávání a provzdušňování také velice intenzivní rozklad a teploty až 75 °C. To zajišťuje kvalitní hygienizaci a možnost kompostování i živočišných produktů ve velmi krátké době srovnatelné s průmyslovou kompostárnou (cca 2 měsíce).

Co se týče zahradních kompostérů, tak se nám osvědčili dvoukomorové a tříkomorové dřevěné kompostéry JERY. A asi nejlepší je kombinace otočného a zahradního kompostéru, protože v otočném hygienizujete kuchyňský materiál a v zahradním dozrává společně se "zeleným" kompostem a mají k němu přístup, pro kvalitu důležité, žížaly.

Ještě se vrátím k finanční stránce, protože kompostování tak, jak jsem Vám ho popsal výše, je celkem nákladné, doporučuji oslovit Odbor životního prostředí, který by mohl projekt finančně podpořit. Další možností je dotace z OPŽP osa IV na předcházení vzniku odpadu. Někdy jsou také vypsány výzvy krajským úřadem.
8.2.2012, Pavel Pšenička