Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

<-- Zpět


Dotaz:
Bydlím na sídlišti v Praze 6, kde bychom měli zájem kompostovat bioodpady v kompostérech...

Prosím o zodpovězení následujících dotazů:

Odpověď:
Můžete mi doporučit nějaké podklady k tomuto tématu či poskytnout odkaz?
Viz sekce "Komunitní kompostování" na našich webových stránkách.

Jaké jsou s takovým kompostérem zkušenosti?
V současné době se u nás připravuje první realizace. Máme pouze reference z Velké Británie, kde tento typ kompostérů údajně funguje dobře. Navrhli jsme některá vylepšení - kompostér neni plechový, ale je ze speciálního plastu, měl by být tedy zcela bezúdržbový. Vše se ukáže až po první nebo dalších instalacích. Stávající projekt komunitního kompostování se rozjíždí v Kobylisích v místních podmínkách a tak bude mít velkou referenční hodnotu.

Jak ovlivňuje kompostovací proces zevní teplota, tedy, zda v zimě ke kompostování dochází?
Ovlivňuje a proto je kompostér zateplen, aby vliv byl minimální a kompostovací proces probíhal po celý rok.

Jaké jsou provozní náklady?
Nyní je lze těžko odhadnout. Kromě nákladů na výrobu klíčů a občasný úklid okolo kompostéru mne nic nenapadá.

Předpokládám, že se musí doplňovat nějaká vsádka organismů. Jak je vsádka organizmů citlivá na přehřátí a na chlad?
Vsádka organismů se do kompostéru sice může dát, ale pokud se kompostuje kuchyňský odpad, je to zbytečné. Kuchyňský odpad má ideální složení a tak stačí dbát na to, aby se větší kusy (pokud vůbec nějaké budou) předem nalámaly nebo rozkrojily, aby se proces urychlil.

Obtěžuje kompostér své okolí zápachem?
Kompostér sám o sobě zápachem obtěžovat nemůže, obtěžovat může obsah kompostéru. Co a jak se do kompostéru dává, záleží na lidech, kteří kompostér provozují. Pokud jsou dodrženy obecné zásady kompostování, kompostovaný materiál, tedy ani kompostér nezapáchají.

Jsou nějaké požadavky na umístění kompostéru jak z hlediska hygienického, tak funkčního (např. jak daleko má být od obydlí, může být umístěn na otevřeném slunci)? Vyžaduje se povolení od hygieniků?
Umístění kompostéru musí být takové, aby bylo pro lidi, kteří ho používají, co nejpříjemnější, tedy příchod k němu, pokud možno, po zpevněných plochách a co nejblíže obydlí. Samotný kompostér musí stát na nezpevněné ploše (potřebuje vsakování nebo odtok zbytkové vody). Na otevřeném slunci to není určitě nejlepší, ale pokud by nebylo zbytí, tak i toto umístění by se snad dalo akceptovat. Kompostér je izolován, což by mělo fungovat jak na slunce, tak na mráz. Povolení hygieniků by potřeba být nemělo, nejedná se o stavbu. V každém případě je nutný souhlas majitele pozemku. Pokud je pozemek Váš, je to jednoduché, pokud je družstva či jiné osoby, pak je nutné sehnat svolení družstva či příslušné osoby. Pokud je pozemek obce, je třeba o umístění požádat, což je proces nesmírně zdlouhavý, ale nezbytný.

Kolik je třeba kompostérů pro dům o 60 bytech (asi 180 osob)?
Může to být jeden, mohou to být dva. Osobně bych doporučoval napřed jeden, a pokud by se ukázalo, že je to málo přidal by se druhý. Vše záleží na tom, kolik lidí se ve skutečnosti do kompostování zapojí a jak intenzivně třídí. Rozdíly v produkci bioodpadu mohou pak být velmi rozdílné.

S tím souvisí otázka, jak dlouho trvá než se vsádka kompostéru promení na kompost?
V kompostéru by to mělo trvat cca 1 rok. Vše však záleží na tom, co se do kompostéru dává (skladba a připravenost materiálu ke kompostování).

18.04.2006 14:42