Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

<-- Zpět


Dotaz:
Uvažuji o tom, že bychom pro náš dům zajistili celoroční svoz bioodpadu. Bydlíme v Praze 7.

Chci se zeptat, kam konkrétně by byl náš bioodpad svážen a co se s ním potom bude dít (zda bude někde konkrétně kompostován, anebo zda z něj bude vyráběno biopalivo či něco jiného).

Odpověď:
Ke zpracování bioodpadu na území Prahy společnosti zpracovávající odpady (např. Pražské služby) využívají nejbližší kompostárny. V současné době se jedná o kompostárny v Úholičkách, Modleticích a Malešicích, jejichž provozovatelem je společnost Jena. Myslím si ale též, že společnosti zpracovávající bioodpad mají pro to i svá zařízení - kompostárny. Z bioodpadů tedy vzniká kompost, který se vrací zpět do přírody, ale který by měl splňovat také určité podmínky (např. projít hygienizací, neobsahovat nevhodné příměsi apod.).
Objednat svoz bioodpadu lze i přes naše stránky, viz www.kompostuj.cz/zapojte-se/svoz-bioodpadu-v-praze/
Doporučuji si přečíst článek zde: ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/jak-v-praze-vznika-kompost-a-co-se-deje-s-bioodpadem
Ondřej Vosátka, 28.1.2013