Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
9. Legislativa, obce, statistiky, literatura, zdroje informací

<-- Zpět


Dotaz:
Zastupitelstvo obce většinou schválilo BRKO v obci. Napsali ve zpravodaji, jak je to ekologické. Lidé se domnívají, že přírodě pomáhají a že je to pochopitelně akce zdarma.

Po třech létech platíme plošně všichni občané v poplatku 140 Kč za vyúčtované BRKO, přestože kompostují (50 %). Lidé dostali zdarma černé pytle a dávají tam hlavně posekanou trávu, větve a další zbytky, co tam patří. Čtyřčlenná rodina, která kompostuje, tak zaplatí ostatním 520 Kč za rok. Jsme obyčejná vesnice s 800 obyvateli. Máme přestat kompostovat? Poraďte, co dělat...

Odpověď:
Podle toho co píšete to vypadá, že je zde klasický problém nedotaženého managementu bioodpadů.
Oddělený sběr BRKO musí peníze šetřit a nesmí systém prodražovat.
Vy jako občan můžete udělat to, že Vaši obec upozorníte na partnerský projekt obcí http://www.kompostuj.cz/zapojte-se/partnerske-obce/. Cílem tohoto projektu je obcím ukázat cestu, jak u svých občanů podporovat odpovědné nakládání s organickými zbytky s cílem snížit množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu a snížit náklady na odpadové hospodářství jako celek. Při správném odpadovém managementu i při mírném nárůstu nákladů souvisejících s řešením BRKO musí být na konci úspora. Výše uvedený projekt ukazuje obcím jak na to.
Tomáš Hodek, manažer kampaně Kompostuj.cz, 21.6.2013