Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

<-- Zpět


Dotaz:
Nevadí při kompostování papírových utěrek a ubrousků to, že papír je bělený chlórem?Odpověď:
Většina papírových ubrousků a utěrek je vyrobena z recyklovaného papíru, kde se bělení skoro neprovádí. Bělení chlórem již začíná být minulostí. Chemikálie použité na bělení dřevoviny byly zdrojem environmentálních problémů v 80. a 90. letech a v současnosti papírenský průmysl používá alternativy ke chlóru jako kyslík, ozón a peroxid vodíku.
Když je papír bělen elementárním chlórem, vznikají vedlejší produkty jako chlórové sloučeniny, např. dioxiny a furany. V některých zemích, jako např. Britské Kolumbii, vedly v roce 1992 vysoké koncentrace těchto kontaminantů k uzavření některých rybářství. Inovace technologií ale eliminovala používání elementárního chlóru - 1. Technologie bez elementárního chlóru (Elemental Chlorine Free - ECF) nebo 2. Bezchlórová technologie (Totally-Chlorine Free - TCF). Obě tyto technologie redukují množství sloučenin chlóru uvolněných do prostředí. Technologie bez elementárního chlóru (ECF) využívá oxid chloričitý (ClO2) namísto chlóru (Cl2). Kompletně bezchlórové bělení (TCF) vynechalo z bělícího procesu chlor úplně.

Něktré kapesníčky samozřejmě bělené jsou a jsou také aromatizované. Bohužel nedisponujeme žádnou studií, která by sledovala rezidua chlóru z kompostovaných kapesníčků v kompostu. Můžeme však vycházet ze studií inženýra Miroslava Kaliny, který sledoval rezidua fungicidů aplikovaných na dovážené tropické ovoce. Z této studie je patrné, že  fungicidy (obsahují různé látky, některé jsou i na bázi chlóru či jiných halogenidů) se při procesu kompostování bez problému rozkládají. Jak dokazují nové výzkumy, nejsou po 6 týdnech kompostování už prokazatelné. (Kalina, Kompostování a peče o půdu, 2004, str.23)
V ČSN 46 5738, která omezuje obsah sledovaných prvků v hmotách používaných pro kompostování, je uvedeno, že z hlediska této normy jsou mezi neproblematické látky ke kompostování považovány i odpady z výroby papíru a celulózy.

Závěrem tedy mohu říci, že rizika přechodu nebezpečných chlorových látek do kompostu z kompostovaných kapesníčků se nemusíte obavát. Vzhledem k tomu, že kapesníčky jsou určeny k intimní hygieně a jsou považovany za sterilní materiál, nemohou představovat žádné riziko ani při kompostování či vyrobeném kompostu.

Jan Šarapatka, Ekodomov


25.06.2009 08:10