Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

<-- Zpět


Dotaz:
Jaké jsou možnosti, povinnosti, legislativa spojená s případným maloprodejem vermikompostu vytvořeného organizací?Odpověď:
Pokud byste pouze kompost prodávali, tak se k tomu žádné zvláštní povinnosti nevstahují, ale pokud byste se chtěli stát producenty kompostu, je nutná registrace podle zákona 156/1998 Sb. o hnojivech (formát PDF, velikost 68 kB), pomocných půdních látkách, pomocných rostliných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech). Bohužel velikost a druh organizace by na to neměla mít vliv. Další upravující vyhlášky, podle kterých se upravují požadavky na produkci a kvalitu kompostu, najdete na internetových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz
Pavel Pšenička, Ekodomov
19.1.2010 9:58