Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

<-- Zpět


Dotaz:
Jak ve škole likvidovat zbytky jídel z jídelny?

Existuje nejaký typ "kompostování" či jiná cesta?

Odpověď:
Zbytky jídel bohužel není možné kompostovat v klasickém kompostéru. Tento materiál podléhá zvláštnímu stupni hygienizace a Vy musíte zajistit teplotu vyšší než 65°C po dobu alespoň 5 dní, minimálně 2 překopávky a dobu zdržení nejméně 60 dnů podle vyhlášky č. 341/2008. Klasicky lze kompostovat pouze zbytky z přípravy jídel rostlinného původu, jako např. slupky od brambor, okrojky zelí, listy apod. To je asi nejjednodušší varianta a lze ji spojit i se zpracováním bioodpadu ze zahrady a školy a zároveň začlenit problematiku bioodpadů do výuky. S tím již máme zkušenosti na několika školách viz odkaz
http://www.ekodomov.cz/index.php?id=bioodpad_neni_odpad.

V případě, že byste chtěla tento problém řešit jako celek, je dobré spojit se se zástupci městského úřadu a nastartovat plán nákládání s biologicky rozložitelnými odpady včetně komunálního svozu bioodpadu, který bude podle nového zákona o odpadech od roku 2013 povinný pro všechny obce. Možnosti, jak zpracovat bioodpady jsou 2 - aerobní kompostování a anearobní digesce v biolynové stanici.

Pavel Pšenička, Ekodomov


11.2.2010 12:10