Kompostér psích exkrementů

Výkaly většiny domácích zvířat lze za určitých podmínek kompostovat. Je to organický materiál podléhající biologickému rozkladu, je však třeba dodržovat určitá pravidla. Psí výkaly jsou výkaly masožravých živočichů a mohou na sebe vázat patogenní organismy, které přenášejí nemoci i na člověka. Vzhledem k tomu, že výkaly mohou obsahovat různé původce chorob či vajíčka parazitů, je nutné zajistit při kompostování takovýchto materiálů teplotu nad 65°C po dobu nejméně 6 dnů. Psí výkaly lze v určitém množství (max. 10 výkalů) zapravovat do hloubky cca 15 – 20 cm pod povrch buď do kompostu v domácím kompostéru nebo přímo do půdy a lehce vždy zasypat vápnem. Psí výkaly nelze dávat do speciálních sběrných popelnic na bioodpad, které jsou určeny jen pro rostlinné zbytky.

Existuje speciální kompostér na psí exkrementy, který se umisťuje do země.

Pokud nemáte možnost si kompostér vyrobit, v našem e-Shopu najdete několik typů psích toalet.

INSPIRACI, JAK “VYROBIT PO DOMÁCKU” takový PSÍ KOMPOSTÉR, lze shlédnout například na těchto videích (anglicky):

http://www.youtube.com/watch?v=l8UlP_V_6O4

http://www.cityfarmer.org/petwaste.html.

Zjednodušeně lze říci, že “jde jen o to”, sehnat plastový kontejner (nádobu) s víkem, uříznout mu dno a navrtat do stěn díry (kvůli provzdušňování). V případě, že kontejner nebudeme zcela zapouštět do země, díry pod horním okrajem, který bude nad zemí, nevrtáme. Pokud jsme je již však vyvrtali, je možné je přelepit páskou, aby se zabránilo případnému šíření zápachu. Dále je třeba vykopat v zemi jámu, umístit do ní upravený kontejner, nasypat na dno menší kameny, případně kousky cihel apod. (kvůli drenáži), na to trochu směsi suché trávy, listí, větviček apod. Pak už zbývá jen vhazovat exkrementy, lehce zasypávat vápnem (případně speciálním dezinfekčním prostředkem) a prokládat suchou trávou, listím, větvičkami.

Takovýto kompostér ještě nikdo do soutěže Miss Kompost nepřihlásil, využijte příležitosti, můžete být první …  🙂

Společnost HBABio a o.s. Ekodomov navázaly spolupráci s o.s. GACR – Adopce chrtů. GACR bude testovat různé způsoby likvidace psích exkrementů a podělí se s námi o své praktické zkušenosti. Počet pejsků, kteří poskytnou materiál k testování, se pohybuje od 8 do 15, takže se jedná o slušný vzorek.