Kompostovací toalety

Nejlepší postup, jak kompostovat exkrementy v kompostovacích toaletách, je využít podklady od výrobce toalety. Výrobce by měl k toaletě vždy dodávat návod na použití, který by měl obsahovat i způsob zpracování exkrementů, a to obou jeho složek. Použítí výrobku v souladu s návodem by pak mělo garantovat bezpečné zpracování a využití materiálu z toalet.

V případě, že si zcela nebo částečně toaletu vyrábíte svépomocí, anebo si nejste jisti jak postupovat, doporučujeme následující postup:

1. Moč separujeme od tuhé části exkrementů pomocí vybavení v kompostovacích toaletách.

2. Moč, kterou se podaří nasbírat naředěnou min. 1:10 s vodou lze použít na zálivku (moč je sterilní), nebo ji lze využít na doplnění dusíku do kompostovaného materiálu (seno, sláma od zvířat nebo hobliny, piliny z masivního dřeva).

3. Tuhou část vždy zasypáváme přímo po vykonání potřeby štěpkou, hoblinami nebo pilinami, eliminuje se tím zápach a zároveň se optimalizuje skladba a materiál se připravuje na kompostování.

4. Po naplnění velkých zásobníků (cca 70 a více litrů) se materiál cca 2 – 3 měsíce předkompostovává přímo v zásobníku. U malých zásobníků (10 – 20 litrů) se toaleta přímo vyprazdňuje do zahradního kompostu, kde se zamíchá do strukturního materiálu, aby došlo k optimalizaci struktury kompostovaného materiálu. Přestože podle zákona nenakládáme s odpady, postupujeme stejně jako bychom s odpady nakládali a u kompostu dbáme na hygienizaci. To znamená, aby minimálně jednou v průběhu kompoostovacího procesu celá hromada prošla teplotou nad 65°C po dobu 5 dní, případně 55°C po dobu 21 dní. Jedná se o pravidlo, které zajišťuje dostečnou hygienizaci a je dáno zákonem 541/2020 o odpadech. Takovéto hygienizace se dá dosáhnout, pokud hromada kompostovaného materiálu je již částečně rozložená, má minimálně 1 m3 a zamíchá se s větším množstvím čerstvě posekané trávy a celá hromada se znovu založí ke kompostování. Pro zlepšení průběhu kompostovacího procesu lze hromadu přikrýt geotextílií, anebo kompostování realizovat ve vícekomorovém kompostéru, kde každá komora má minimálně 1m3 a umožňuje snadné překopávání (například kompostér JERY). Ideální čas je hygienizaci naplánovat na začátek léta, kdy už je venku teplo v průběhu celého dne a je dostatek čerstvé travní hmoty. Při správně založené hromadě je snazší dosáhnout 65°C po dobu 5 dní. Pokud by došlo k rychlému sesedání materiálu, je možné pro udržení teploty kompost znovu přehodit, aby se provzdušnil a teplota se znovu aktivizovala.

5. Pro zvýšení bezpečnosti a eliminacii chyb při kompostování a hygienizaci hotový kompost nepoužíváme na přihnojování záhonů, ale pouze ke stromům nebo do spodní části při zakládání záhonů.

Upozornění:
Odpovědnost za hygienizaci materiálu a kvalitu provedení odpovídá osoba, která kompostování provádí a je pouze na ní, aby posoudila míru rizika, která souvisí se zpracováním materiálu z kompostovacích toalet. Dodržení výše uvedených pravidel by mělo vést k eliminaci naprosté většiny známých rizik. Při jakémkoli podezření na hygienické riziko související se zpracováním materiálu z kompostovacích toalet je nutné přijmout další opatření, které zjištěné riziko odstraní.

Kde koupit kompostovací separační toalety: v e-shopu Ekonákup.cz