Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kompostujeme v zemědělství

Bioodpad: příležitost pro zemědělce

Jak ukazuje zkušenost sousedního Rakouska, spolupracovat s obcemi na zpracování bioodpadu je pro zemědělce velmi výhodné. Mohou tím získat:

Kritéria zásad GAEC se zřejmě zpřísní

Podle názoru odborníků jsou hodnoty erozní ohroženosti půdy vyšší, než uvádějí současné zásady správné zemědělské praxe GAEC. Skutečné hodnoty popsali pracovníci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd (VUMOP) na portálu geoportal.vumop.cz. Do budoucna se předpokládá, že právě tyto limity se stanou závazné a jejich dodržování bude podmínkou pro udělení dotací souvisejících s GAEC.

Funkční model spolupráce zemědělců a obcí při využití bioodpadu

Spolupráce obcí s místními zemědělci, zelináři či zahradnickými firmami se snižuje náklady na zavedení odděleného sběru bioodpadů. Spolupráce přináší zisk pro obce, zemědělce i občany. Spolupráce obcí se zemědělci propojuje legislativu zemědělskou s legislativou odpadů a existují dvě základní řešení jak tento souběh vyřešit a jak spolupráci zemědělce s obcí realizovat.

Kompostujeme v zemědělství