Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kompostujeme ve firmách a organizacích

Firmy a organizace (dále jen firmy) jsou na rozdíl od domácností plně odpovědné za nakládání se všemi odpady a materiály, které vznikají v rámci provozu firmy. Záleží tedy na každé firmě, zda naplní hierarchii nakládání s odpady a bude využívat organický materiál pocházející z kanceláří, zaměstnaneckých kuchyněk, vzniklý v rámci obchodní činnosti (např. prodejny potravin, ovoce, zeleniny) či v provozu stravovacích zařízení.

Využití organických zbytků musí být součástí environmentální politiky každé firmy. Strategii jejího uplatňování lze shrnout do zkratky EPIK. Jak zkratka napovídá, jedná se o kompletní příběh výrobku nebo služby, kterou firma realizuje. EPIK popisuje jednotlivé procesní kroky: Environmentální politika – Plánování – Implementace – Kontrola. Tento proces se nazývá environmentální management.

EPIK (Environmentální politika – Plánování – Implementace – Kontrola) - Každá firma může s výhodou začít uplatňovat tuto metodu environmentálního managementu pro řízení a optimalizaci produkce organických zbytků a bioodpadů. Naplňování postupných kroků se zaměřením na trvalé zlepšování vede k dlouhodobým úsporám a k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí. Posiluje se tím společenská odpovědnost firmy, PR, loajalita zaměstnanců, přízeň zákazníků a dodavatelů i obyvatel regionu, ve kterém firma působí. Práci systémem EPIK lze kdykoli certifikovat dle ČSN EN ISO 14001 a nebo ji rozšířit na EMAS.

ČSN EN ISO 14001 – Environmentální management je definován evropskou normou, jejíž plnění pro konkrétní produkt, výrobek či službu lze certifikovat. Firma pak může svůj soulad deklarovat a doložit příslušným osvědčením.

EMAS (Eco-Management and Audit System) mohou naplnit firmy, které pracují metodou environmentálního managementu dle EPIK a jsou tedy rovněž v souladu s ISO 14001. Na rozdíl od certifikace dle ISO 14001 musí být EMAS uplatněn na celou organizaci. Auditované firmy jsou zapsány do mezinárodní databáze EMAS.

Pokud je systém sběru a využití organických zbytků či bioodpadů ve firmách dobře nastaven, je jeho technické provedení mnohdy velmi jednoduché a levné, přičemž největší investici je třeba realizovat do komunikace. Za tímto účelem lze s výhodou využít partnerský projekt Kompostuj.cz.

Popište nám Vaši současnou situaci a společně nalezneme možnosti zlepšení...

Kontakt:
Bc. Adam Šlégl
adam.slegl(at)ekodomov.cz
tel.: 736 705 142

 

Nabídka nastavení systému třídění biomateriálu a kompostování ve frimách

 

Zbytky z kuchyňských provozů a gastroodpad

Restaurace, hotely, kuchyňské provozy ve školách, ve firmách a provozovny veřejného občerstvení, bary, bufety, zde všude vzniká biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven - gastroodpad. Tento odpad lze vhodnými opatřeními snižovat a zároveň je tím možné snižovat náklady na svoz a zpracování gastroodpadu. Jedná se o odvodnění a kompostování.

Třídění bioodpadu - součást CSR

Zpracování bioodpadu z výrobní činnosti je již dnes většinou dobře vyřešeno. Již méně často se recykluje bioodpad v provozovnách s občerstvením či v restauracích a v obchodech s potravinami a ovocem, zeleninou. A téměř zcela opomíjíme bioodpad v ostatních firmách. V kuchyňkách firem se vyhazují spousty potravinových zbytků, čajových sáčků a kávového odpadu. Využijte ekologické nakládání s bioodpadem jako konkurenční výhodu.
Přitom stejně jako v domácnostech lze kompostovat i ve firmách a organizacích.
Vhodné je zejména vermikompostování.
Obavy z hromadění kompostu, který nemáme kam dát, jsou většinou liché. Zkušenosti ukazují, že kompostu nebývá tolik, dá se využít na firemních pozemcích nebo do květináčů; nebo si jej rádi rozeberou zaměstnanci. Zde se dozvíte, jak využít kompost vyrobený ve firmě.

Staňte se partnerskou firmou

Podrobnosti najdete na straně Partnerské firmy.

Získejte značku „Partner projektu Kompostuj.cz“

Třiďte bioodpad, kompostujte a ušetřete finanční prostředky. Ukažte vašim klientům a zákazníkům, že vaše firma aktivně přispívá k zlepšení životního prostředí a získejte značku Partner projektu Kompostuj.cz.

Podpořte kampaň KOMPOSTUJ.CZ nákupem kompostovatelných tašek

Tašky české výroby jsou z příjemného kompostovatelného plastu Mater-bi. Mají sympatický potisk a jsou paropropustné. Do tašky je možné vložit i velmi vlhké odpady bez rizika, že z nich začne vytékat kapalina, nebo že se rozmočí. Kompostovatelný plast do sebe nasává vlhkost z odpadu a dochází k jeho vysušování, zabraňuje se tak vznikání výluhu, zbytky v nich nehnijí ani nevytvářejí nepříjemný zápach.

Tašky ale dobře poslouží nejen na bioodpad. Můžete v nich odnést zboží, ale třeba i materiály z prezentace. Pokud máte vlastní prodejny, můžete do tašek balit

Můžete je používat i na jiné zboží, případně prodávat vašim zákazníkům. K taškám dodáme informační materiály, které jim osvětlí jejich význam a použití. A vaši prodejnu uvedeme na webových stránkách kompostuj.cz.

Z každého prodaného kusu kompostovatelné tašky jde 0,50 Kč na podporu kampaně KOMPOSTUJ.CZ. Nakupte kompostovatelné tašky (soubor je stažení ve formátu PDF, velikost 5,1 MB).

Začněte třídit bioodpad a kompostovat, podpořte aktivity kampaně Kompostuj.cz - zapojte se.

Kompostujeme ve firmách a organizacích