Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Kompostujeme ve školách

Využívání organických zbytků kompostováním patří k základním návykům i ve školách.

Naše zkušenosti ukazují, že třídění a kompostování organických zbytků se dá snadno zavést ve školách a školkách.

Děti to baví a školám a školkám to přináší obohacení výchovných a vzdělávacích programů, ale i úsporu nákladů, které platí za odvoz směsného odpadu.

Školy, které již organické zbytky sbírají, vědí PROČ kompostovat ve školách. Pokud se rozhodnete část materiálu ke kompostování odvážet a zapojíte se do odděleného sběru bioodpadů, stane se z organických zbytků bioodpad. I zde se najde řada důvodů PROČ třídit bioodpady.

Ve školních zařízeních můžete zpracovávat organické zbytky, které žáci přinesou z domova, jakož i zbytky ze školní kuchyně. K tomuto účelu můžete využít speciální plnoautomatické kompostéry s kontrolovaným procesem kompostování, při kterém je zajištěna hygienizace kompostovaného materiálu.

Školy, které nemají vlastní pozemek, mohou ve třídách zavést vermikompostování.

Zapojte se do projektu Kompostuj.cz a získejte výhody partnera projektu Kompostuj.cz. Sdílejte své zkušenosti jako partnerské firmy, organizace a školy. Získejte osvětové materiály, metodické listy pro realizaci školního projektu Sběr organických zbytků a jejich kompostování pro další využití, metodické a pracovní listy pro zapojení problematiky předcházení vzniku bioodpadů do výuky.

Projekt kombinuje akreditované vzdělávání pedagogických pracovníkůvýukovými programy pro žáky základních a mateřských škol.

Školy si také mohou objednat osvětové divadelní představení Vivat Kompostela a ověřené výukové programy a projekty, které naleznete v sekci Ekovýchova.

Nabídka zavedení třídění a kompostování organických zbytků ve školách

Kompostujeme ve školách