Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

ZŠ Mohylová

Základní škola Mohylová se zabývala zpracováním bioodpadu ještě předtím, než se zapojila do projektu „Bioodpad není odpad“, avšak chtěla svůj přístup k bioodpadu dotáhnout až do konce. ZŠ Mohylová již před projektem zužitkovala část bioodpadu, vyprodukovaného školní kuchyní, na krmení vlastních králíků a slepic, již měla vermikompostér a také čtverečkové zahrádky. Po zapojení se do projektu „Bioodpad není odpad“ přibyly na škole odvětrávané koše pro pohodlnější třídění bioodpadu, zahradní kompostér, do kterého žáci a učitelé hází zbylou část biomateriálů, kterou králici a slepice už nezkonzumují, a jiné pomůcky. Na škole proběhl i úvodní seminář pro učitele, aby věděli, jak s pomůckami správně zacházet a jak postupovat při kompostování. Vedení školy je nakloněno správné praxi nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, aktivně ji podporuje a je jisté, že v ní bude nadále pokračovat i po skončení projektu. O tomto tvrzení svědčí i fakt, že se do třídění zapojují i někteří rodiče dětí, kteří nosí bioodpad ze svých domácností.