Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.
 

Benchmarking obcí

Aplikace Benchmarking obcí slouží ke sdílení informací a podpoře obcí při optimalizaci nákladů v odpadovém hospodářství.

Cílem této aplikace je:

 • Usnadnit sdílení a výměnu zkušeností týkajících se odpadového hospodářství obcí.
 • Posílit vyjednávací pozici obcí při dojednávání podmínek se svozovými společnostmi. Pracovníci obcí tak mohou získat přehled, jak svozové společnosti fungují v jiných regionech či obcích a co vše lze nárokovat.
 • Zjednodušit výměnu zkušeností při přípravě vyhlášek nastavování systému odpadového hospodářství v obcí.

Základní verze Benchmarkingu je pro obce zdarma a databáze je zpřístupněna každé obci, která si vyplní dotazník. Základní verze byla vytvořena svépomocí spolkem Ekodomov, aby usnadnila obcím vyhledávat příklady dobré praxe, neboť jsme byli na tyto příklady pravidelně dotazováni a sami jsme jen těžko nalézali odpověď.

Nová rozšířená verze aplikace Benchmarking:

Díky projektu Kompostuj.cz byly do aplikace přidány nové analytické funkce, které umožňují automatické přepočítávání vložených údajů na jednotkové náklady a jednotkové úspory, čímž se usnadňuje porovnávání v jednotlivých ukazatelích. Rozšířená verze je zpoplatněna. Příspěvek slouží k dalšímu rozvoji systému a k technické podpoře pro zvýšení vašeho pohodlí a využitelnosti celého systému. 

Obr. 1: Vyhledávací formulář ve výsledcích benchmarkingu obcí. Zaškrtněte, jaké parametry hledáte.
1. Vyhledávací formulář
Obr. 2: Vyhledávací formulář ve výsledcích benchmarkingu obcí. Zaškrtněte, jaké parametry hledáte.
2. Vyhledávací formulář
Obr. 3: Tabulka s výsledky vyhledávání - obce, které splňují zadané parametry.
3. Tabulka s výsledky
Obr. 4: Detail obce.
4. Detail obce

Nahoru

 

Kompostovací poradna

Kompostovací poradna je telefonické poradenství sloužící jako zdroj rad a informací o kompostování a předcházení vzniku bioodpadů pro občany obcí zapojených do projektu Kompostuj.cz.

Telefonní linka funguje 4 hodiny denně
Pondělí, čtvrtek 10:00 - 14:00
Úterý, středa, pátek, 14:00 - 18:00

Telefonní číslo dostanete k dispozici po objednání této služby a zaplacení paušálního poplatku 897 Kč bez DPH.

Jsme připraveni na dotazy týkající se třídění organických zbytků, kompostování a předcházení vzniku bioodpadů. Rádi poradíme s tím, co do kompostu patří a nepatří, jak založit a správně vést kompost, jaký vybrat kompostér nebo jak vermikompostovat a pečovat o žížaly.

Telefonní číslo kompostovací poradny a možnost této služby pro občany lze zveřejnit na informačních kanálech vaší obce dle vašich přání (webové stránky, místní zpravodaj, kabelové vysílání, atd.)

Nahoru

 

Semináře / konzultace

Třídím BIOmateriál - Oddělený sběr biomateriálu a svoz bioodpadů v Praze

Hlavní město Praha se připravuje na plošné zavedení sběru bioodpadů na území celého města. Součástí bude propojení poplatku za svoz směsného komunálního odpadu s platbou za svoz bioodpadů.

Náplní semináře je informovat účastníky o připravovaných změnách v odpadovém hospodářství a prodiskutovat postup rozšíření systému třídění o biologicky rozložitelnou složku směsného komunálního odpadu. S ohledem na konzultační formát semináře je kapacita navržena na 20 osob.

Třídím BIOmateriál - pro obce

Leták na přednášku o kompostování - Třídíme BIOmateriál (PDF, 1,38 MB)

Cílem semináře "Třídíme BIOmateriál" je ukázat lidem důležitost navracení organické hmoty do půdy a informovat o tom, jaké jsou následky, když organická hmota v půdě chybí. Během semináře Vás seznámíme s možnostmi jak efektivně využívat biomateriál v domácnostech, ve školách, firmách apod. Zabývat se budeme různými typy kompostování, řekneme Vám, jaký typ kompostéru vybrat a jak správně kompostovat. Součástí semináře je také ukázka pomůcek usnadňujících třídění biomateriálu.

Tento seminář je určen pro širokou veřejnost.

Délka semináře: 1,5 hod.

Konzultace

Cílem konzultace je poskytnout firmám a obcím nástroje na zvyšování efektivity a snižování nákladů na odpadové hospodářství, zapojení veřejnosti a zaměstnanců firem do odpovědného nakládání s organickými zbytky v souladu s ČSN EN ISO 1400, prosazování principů environmentálního managementu a MA 21 v obcích, zkvalitnění environmentálního obrazu firmy i životního prostředí v obci.

konzultace je určena pro starosty malých obcí, pracovníky odboru životního prostředí, vedoucí pracovníky firem, odpadové hospodáře firem a další pracovníky, kteří na obci nebo ve firmách řeší environmentální strategie, rozvoj obce nebo firmy.

Základním předpokladem pro účast na semináři je zájem zlepšovat sebe, firmu nebo hospodaření v obci. Rozsah zkušeností a znalostí není pro účast rozhodující.

Délka konzultace: 1,5 - 2,5 hod.

Náhled přepočtové tabulky. Tabulka je k dipozici ke stažení ve formátu xlsx.
Náhled přepočtové tabulky

Přepočtová tabulka

Přepočtová tabulka vám usnadní přepočítání objemů odpadů po tom, co si nastavíte, kolik % BRKO byste rádi vytřídili ze SKO. Hned zjistíte, kolik budete potřebovat nádob na BRKO a můžete si vyzkoušet různé varianty.

Přepočtová tabulka ke stažení ve formátu XLSX

Prepoctova-tabulka-odpady.xlsx

13.3 KB

Nahoru

 

Informační materiály

Informační materiály ke stažení byly určeny pro obce zapojené v projektu Kompostuj.cz. 

Informační materiály uceleně zpracovávají tato témata:

 1. Kompostujeme na zahradě
 2. Nakládání s biomateriálem v bytech
 3. Sousedské kompostování
 4. Kompostujeme ve firmách a organizacích
 5. Kompostujeme ve školách a školkách
 6. Vermikompostování
 7. Komunitní kompostování obce
 8. Kompostujeme v restauracích a jídelnách
 9. Zřizování malých zařízení ve spolupráci se zemědělci
 10. Základní pravidla kompostování
Náhledy informačních materiálů
01_kompostujeme_na_zahrade_nahled
01
02_nakladani_s_biomaterialem_v_bytech_nahled
02
03_sousedské_kompostovani_nahled
03
04_kompostujeme_ve_firmach_a_organizacich_nahled
04
05_kompostujeme_ve_skolach_a_skolkach_nahled
05
06_vermikompostovani_nahled
06
07_komunitni_kompostovani_obce_nahled
07
08_kompostujeme_v_restauracich_a_jidelnach_nahled
08
09_zrizovani_malych_zarizeni_ve_spolupraci_se_zemedelci_nahled
09
10_zakladni_pravidla_kompostovani_nahled
10

Nahoru

 

Regionální Miss Kompost

Do soutěže Regionální Miss Kompost se mohou zapojit obce, které chtějí podpořit zájem o kompostování na svém území. Jedná se o tradiční soutěž kompostů, jejímž cílem je podpořit zájem jednotlivců, škol i firem o využití organických zbytků kompostováním.

Proč je pro obce výhodné, aby jejich občané kompostovali?

 • kompostování snižuje náklady obce na svoz bioodpadů, jelikož předchází jejich vzniku
 • snižuje se také objem komunálního odpadu, ve kterém dnes velká část bioodpadu z domácností končí
 • zkompostovaný materiál obohacuje půdu o cenné živiny, vyplatí se jej použít na soukromých i veřejných zahradách a polích

Soutěž Regionální Miss Kompost je součástí projektu Kompostuj.cz, který je finančně podpořen SFŽP. Pro přihlášení do soutěže využijte přihlašovací formulář. Pokud se zapojíte do projektu Kompostuj.cz budete tuto soutěž mít za dotovaný poplatek 900 Kč bez DPH, za který získáte:

 • 10 x plakát A3
 • 10 x plakát (jiný formát)
 • Ostatní propagační materiály ke stažení (logo soutěže, článek pro tisk, webový banner, ilustrační fotografie, pozvánka na slavnostní vyhlášení,…)
 • Registrace soutěžících, seznam přihlášených soutěžících z Vaší obce a kontakty na ně
 • Podpora strategie propagace

Pravidla soutěže a výsledky z předchozích ročníků najdete na www.misskompost.cz.

Nahoru

 

Osvětové divadlo Vivat Kompostela

aneb jak se jádřinec Rubín vrátil tam, odkud přišel

Interaktivní divadelní představení

Vadí Vám, že zbytky ovoce a zeleniny končí na skládce namísto v kompostu? Přemýšlíte o zavedení separace bioodpadu ve vaší škole? Chcete svým žákům a kolegům přiblížit význam kompostování a seznámit je s napínavým procesem návratu živin do půdy? Hledáte způsob, jak žáky netradičně inspirovat k enviromentálně odpovědnému jednání?

Příběh o jádřinci Rubínovi, popeláři a nás. Pomůže vzpomínka na mámu jabloň, cesta na skládku a do spalovny, k pochopení, že každý se má vrátit domů..v případě jádřince do půdy? Doplněním interaktivního divadla je i přímý TV přenos z žížalího kompostéru a výukové aktivity.

Program Vivat Kompostela se skládá ze dvou částí, z interaktivního divadelního představení a z navazujících výukových aktivit.

Cena programu: dotovaná cena programu v rámci projketu činí 2550 Kč.

Podrobnosti o divadle najdete na http://www.ekodomov.cz/ekovychova/ekodivadla-ekotvoreni-ekopokusy/vivat-kompostela/.

Nahoru

 

Kompostovatelné sáčky

Kompostovatelné sáčky jsou osvědčený nástroj podporující praxi třídění BIOmateriálu v domácnostech. Lze je využít jako tématický propagační předmět k distribuci na osvětových akcích, který cíleně upozorní na potřebu oddělit organickou část směsného komunálního odpadu.

Kompostovatelné sáčky jsou určeny pro pohodlnou separaci organického materiálu v domácnostech, školách i firmách. Vytříděný organický materiál lze zkompostovat a kompostovatelné sáčky tak účinně přispívají ke snižování směsného komunálního odpadu. Praxe ukazuje, že organický materiál vytříděný do kompostovatelných sáčků vykazuje téměř 100% čistotu. Sáčky tím významně usnadňují kompostování organických materiálů. Při umístění sáčků do speciálních košů s otvory umožňujícími odvádění vodní páry dochází ke snižování vlhkosti organického materiálu, čímž se snižuje tvorba výluhu, zápachu a plesnivění materiálu. Snižování směsného komunálního odpadu je takto snadné a čisté.

V rámci projektu nabízíme kompostovatelné sáčky ve dvou variantách:

 1. Sáčky z kompostovatelného (biodegradabilního) plastu
 2. Sáčky z vodě odolného kraft papíru

Propagační sada obsahuje vždy 10 ks sáčků a 3 ks letáčků s informací proč a jak oddělovat biologickou složku směsného komunálního odpadu.

Sáčky z kompostovatelného plastu

 • Balení kompostovatelných sáčků
 • Celý kompostovatelný sáček
 • Detail kompostovatelného sáčku
 • Kompostovatelný sáček při plnění

Kraft-papírové kompostovatelné sáčky

 • Balení kompostovatelných sáčků
 • Celý kompostovatelný sáček
 • Detail kompostovatelného sáčku
 • Kompostovatelný sáček při plnění

Nahoru

 

Videa o kompostování a TV spoty