Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Benchmarking obcí

Obr. 1: Vyhledávací formulář ve výsledcích benchmarkingu obcí. Zaškrtněte, jaké parametry hledáte.
1. Vyhledávací formulář
Obr. 2: Vyhledávací formulář ve výsledcích benchmarkingu obcí. Zaškrtněte, jaké parametry hledáte.
2. Vyhledávací formulář
Obr. 3: Tabulka s výsledky vyhledávání - obce, které splňují zadané parametry.
3. Tabulka s výsledky
Obr. 4: Detail obce.
4. Detail obce

Zajímá Vás jak hospodaří se směsným komunálním odpadem a jeho biologickou složkou v jiných obcích? Jak řeší třídění biomateriálu a kompostování? Jaké mají náklady a kolik je stojí svoz? I v odpadovém hospodářství platí, že když dva dělají totéž, není to totéž a výsledky se mohou velmi lištit. Zajímá vás proč? Vyplněním benchmarkingového dotazníku získáte potřebné odpovědi.

Třídit biomateriál se vyplatí a dokáže snížit náklady na odpadové hospodářství. Příklady dobré praxe existují a jsou sdíleny v benchmarkingu obcí. Určitě i Vy máte své zkušenosti a výsledky, které mohou pomoci ostatním. V benchmarkingu obcí vyhrává každý, kdo se zapojí a sdílí své zkušenosti, protože každá zkušenost je důležitá. Právě vaše zkušenost a vaše výsledky mohou přinést ten důležitý kamínek do celé mozaiky možností, která změní pohled. Podělte se o ně a získejte zkušenosti ostatních.

Připojte se ke komunitě obcí, které sdílejí informace o svém odpadovém hospodářství v benchmarkingu obcí, a tím pomáhají sobě i ostatním obcím, které jsou do benchmarkingu již zapojeny. Není třeba hledat nalezené a vymýšlet vymyšlené. Stačí se zeptat těch, kteří už dobrých výsledků dosáhli. Můžeme mít dojem, že už jsme vyčerpali všechny možnosti, že už jsme narazili na strop našich možností a pak při rozhovoru s lidmi, kteří řeší stejné věci, nalezneme inspiraci, kterou můžeme snadno využít. Kde však snadno a rychle nalézt osoby, které pro nás mohou být inspirací? Je přeci třeba se nejdřívě vzájemě se poznat. Na konferencích a tématických setkáních je možné některé kolegy poznat. V České republice je však obcí více než šest tisíc a jak mezi nimi nalézt tu, která nás zajímá?

Právě k tomuto účelu je tu dotazník benchmarkingu obcí, ze kterého se údaje ukládají do společné databáze. V této databázi můžete vyhledávat obce podle velikosti, počtu občanů, nebo způsobu platby za odpad. Celkem můžete vyhledávat podle 40 různých kritérií a jejich kombinací naleznete, co hledáte.

Základní verze benchmarkingu je pro obce zdarma a databáze je zpřístupněna každé obci, která o sobě poskytne odpovídající informace. Idea benchmarkingu je založená na sdílení informací a tak informace, které hledám zároveň sám o sobě nabízím. V benchmarkingu vyhrávají všechny obce, které o sobě poskytly pravdivé informace, neboť tím dávají možnost sobě i ostatním ujasnit si v čem jsme dobří a v čem se můžeme inspirovat od ostatních. Základní verze byla vytvořena svépomocí námi, spolkem Ekodomov, aby usnadnila obcím vyhledávat příklady dobré praxe, neboť jsme byli na tyto příklady pravidelně dotazováni a sami jsme jen těžko nalézali odpověď.

Pro usnadnění vyhledávání a pro lepší využitelnost celého systému jsme se rozhodli začít vytvářet analytické nástroje, které usnadní vyhledávání bez nutnosti vypisovat údaje do tabulek. Nyní máte možnost získat za poplatek 260 Kč/rok rozšířenou verzi, která automaticky přepočítává vložené údaje na jednotkové náklady a jednotkové úspory, a tím se usnadňuje porovnávání v jednotlivých ukazatelích. Příspěvek slouží k dalšímu rozvoji systému a k technické podpoře pro zvýšení vašeho pohodlí a využitelnosti celého systému. Systém je spolufinancován ze SFŽP ČR.

Stačí tedy vyplnit benchmarkingový dotazník a stanete se součástí projektu, který již prokázal, že šetřit náklady je možné a řešení existují. 

Děkujeme za spolupráci.

VYPLNIT DOTAZNÍK >>>

Výsledky benchmarkingu obcí jsou přístupné po přihlášení.

Přístupové údaje získávají obce po vyplnění dotazníku. Máte-li problém s přihlášením, napište prosím na web.administrator(at)kompostuj.cz

 

Přihlášení pro registrované

 
Domů Služby Benchmarking obcí