Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Monitor půdy

Půda vlastníkům přináší hmotný příjem s jejím obhospodařováním. Je však také veřejným statkem a majitelé mají ze zákona povinnost se o půdu starat s péčí řádného hospodáře. Monitor půdy Vám usnadní splnění této povinnosti.

Vyplňte formulář předběžného zájmu z pohodlí Vašeho domova online.

Co monitor půdy přinese vlastníkům

  1. Ochrana Vašeho majetku před znehodnocením degradací půdy.
  2. Kompletní servis zajištění odběru a rozboru vzorků Vaší půdy, včetně monitorovací zprávy podle metodiky VÚMOP.
  3. Odborný podklad při sjednání pachtu.
  4. Zhodnocení stavu půdy při nákupu nebo prodeji pozemku.

Co monitor půdy přinese zemědělcům

  1. Kompletní servis zajištění odběru a rozboru vzorků Vaší půdy, včetně monitorovací zprávy podle metodiky VÚMOP.
  2. Ochrana Vašich investic do kvality a úrodnosti půdy pro budoucí zhodnocení.
  3. Odborný podklad při sjednání pachtu.

 

Mějte jistotu, že Vám nehrozí sankce a že je o Váš majetek dobře postaráno.

§ 1 zákona 334/1992 Sb o ochraně zemědělského půdního fondu říká:

„Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí.“

Pokud zanedbáním péče dojde k poškození půdy, hrozí fyzické osobě pokuta do výše 100 000 Kč a právnické osobě do výše 1 mil. Kč.

Vlastníci půdy musí o půdu řádně pečovat, a pokud půdu pronajímají – pachtují, přenášejí péči na hospodařícího zemědělce – pachtýře. Majitelé se však tím nezbavují odpovědnosti za dozor vlastníka nad kvalitou péče pachtýře.

Monitor půdy je účinným nástrojem jak zajistit odpovídající dozor nad kvalitou péče o půdu.

 

Pro vlastníky s menšími pozemky

Pro menší parcely, které se nacházejí na stejném druhu půdy a jsou případně obhospodařovány jedním zemdělcem, je výhodné spojit se s okolními vlastníky a nechat si zhotovit jeden monitor půdy společně. Službu pak objedná zástupce vlastníků a obdrží od nás počet zpráv, který odpovídá počtu vlastníků, jejichž pozemky se posuzovaly v rámci společného monitoru půdy. Do formuláře předběžného zájmu uveďte počet vlastníků a všechny parcely, které budete chtít v rámci zakázky posuzovat. Na základě formuláře Vám vyhotovíme cenovou nabídku.

Vyplňte formulář předběžného zájmu z pohodlí Vašeho domova online.