Vracíme, co si bereme. Víme jak, víme proč.

Příběh monitoru půdy

Když jsme v roce 2005 zakládali Ekodomov, většina národa neměla tušení, proč by se měl třídit a kompostovat bioodpad. Už v této době jsme poznali, že zemědělci nemají o kompost zájem, přitom se jim nedostávají statková hnojiva a v půdě ubývá organická hmota, navíc 50 % zemědělské půdy trpí vodní erozí a kompost má významný preventivní účinek.

Hledali jsme cestu, jak tuto problematiku přiblížit veřejnosti, která pšenici zná jen v podobě mouky v supermarketu. Zaměřili jsme se na domácí a komunitní kompostování a postupně vznikl projekt Kompostuj.cz. Projekt ukazuje, že kompostovat může úplně každý. Navíc jsme si uvědomili naprosto výsadní postavení bioodpadu, který se ve skutečnosti nikdy nemusí stát odpadem. Pokud se v domácnosti oddělí a v ideálním případě zkompostuje, může se tak do půdy vrátit milion tun biologického materiálu, který nyní zbytečně končí na skládkách.

Díky finanční podpoře z EU vznikla masivní síť kompostáren po celé ČR, ale zemědělci ve většině případů o kompost stále zájem nejeví a degradace půdy pokračuje. Snažili jsme se pochopit proč tomu tak je a jak můžeme pomoci situaci změnit. Diskuse s majiteli pozemků, zemědělci, se zástupci ministerstva životního prostředí a odpovědi ministra zemědělství pana Mariana Jurečky na naše dopisy, nás navedly na metodiku vypracovanou Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd s praktickými kroky, jak si mohou majitelé pozemků chránit svůj majetek a zemědělci své investice do kvality půdy.

Protože aplikace metodiky vyžaduje určitou odbornost, kterou ne všichni majitelé půdy mají a opírá se o úkony, na které řada majitelů či hospodářů nemá čas, rozhodli jsme se využít naše odborné kapacity a tento nedostatek kompenzovat službou „Monitor půdy“.

Související odkazy:

1. otevřený dopis Léčba kompostem
1. odpověď Mariana Jurečky, ministra zemědělství

2. otevřený dopis se žádostí o upřesnění
2. odpověď Mariana Jurečky, ministra zemědělství